HUS Tilakeskus


HUS Tilakeskus  vastaa kuntayhtymän edustajana siitä, että
  • HUSilla on käytettävissään toiminnan vaatimuksia vastaavat tilat
  • kiinteistöomaisuutta hoidetaan tehokkaasti ja
  • ympäristöarvot otetaan huomioon kaikessa konsernin toiminnassa.

HUS Tilakeskus edustaa omistajaa, tuottaa tilat ydintoiminnalle ja liikelaitoksille sekä tilaa kiinteistöjen hoitoon liittyvät palvelut, mukaan lukien kiinteistöjen turvallisuuspalvelut.
 
HUS Tilakeskus tekee tiivistä yhteistyötä tuottajaroolissa toimivan HUS Kiinteistöt Oy​:n kanssa.