Sitoudumme vastuullisuuteen

​HUS Asvian Ympäristöohjelman​ mukaisesti kaikissa palveluissamme pyritään huomioimaan toiminnan ympäristövaikutukset ja ennaltaehkäisemään ympäristöriskejä. Resurssiviisautta edistämme harkitsemalla raaka-aineiden, tuotteiden ja palvelujen tuotantotapaa, kuljetuksia, sekä energian ja tilojen käyttöä. Perehdytyksellä ja koulutuksella varmistamme, että jokainen Asvian työntekijä tuntee työnsä ympäristövaikutukset ja on sitoutunut toiminnan jatkuvaan parantamiseen. 
 
HUS Asviassa arvostamme työntekijöitämme ja pidämme heistä huolta. Panostamme terveelliseen, turvalliseen ja hyvinvoivaan työympäristöön, jossa työntekijämme pääsevät vaikuttamaan ja kehittämään työtään ja työolojaan. Tarjoamme monipuolisia ammattipolkuja ja mahdollisuuksia kehittyä huippuosaajaksi merkityksellisessä työssä asiakkaidemme parhaaksi. Ammattitaitoisella esimiestyöllä luomme yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen työyhteisön, jossa jokaisella on mahdollisuus kokea hyvä työelämä.

HUS Asvia toimii vastuullisesti myös talouden osalta: se parantaa tuottavuuttaan ja taloudellista suorituskykyään jatkuvasti, jotta se voi tarjota työntekijöilleen entistäkin paremman työpaikan ja asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen entistäkin parempia palveluita.