HUS Logistiikka

​HUS Logistiikka toimii kuntayhtymän yhteishankintayksikkönä ja huolehtii lisäksi kuntayhtymän logistiikkapalveluista. Lääkintätekniikan vastuualue siirtyi pääosin osaksi HUS Logistiikkaa 1.1.2018.
 
HUS Logistiikan tulosalueen asiakkaina ovat kaikki kuntayhtymän yksiköt. Palveluja tarjotaan myös niille kuntayhtymän jäsenkunnille ja HYKS erva-alueelle, jotka ovat tehneet palvelusopimuksen HUS Logistiikan kanssa.

Palveluperiaatteet

 
HUS Logistiikan toiminta-ajatuksena on tuottaa palveluja niin, että resursseja vapautuu sairaalan ydintoimintaan.
 

Kilpailuttaminen

 
HUS Logistiikka on Suomen suurimpia julkisia hankintayksikköjä ja kilpailuttaa kuntayhtymän hoitolaitteiden ja -tarvikkeiden, kalusteiden ja erilaisten sairaalassa tarvittavien hoito- tai tukipalvelujen hankinnat.
 
Tarjouskilpailuista julkaistaan ilmoitukset julkisten hankintojen HILMA-tietokannassa. Tarjoajat saavat tarjouspyyntödokumentit sähköisinä ja pystyvät jättämään tarjoukset sähköisinä tarjouspalvelun kautta.
 
HUS pyrkii tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa pitkäkestoisiin puite- ja vuosisopimuksiin. Sopimukset ovat kuntayhtymän käyttäjäyksiköitä sitovia. Uudet sopimuskumppanit valitaan kilpailuttamisen yhteydessä.
 

Logistiikka

 
HUS Logistiikka vastaa kuntayhtymän hoito- ja yleistarvikkeiden varastoinnista sekä sisäisestä ja ulkoisesta kuljetuslogistiikasta.
 
HUS Logistiikan asiakaspalvelu palvelee kaikissa kulutustavaran hankintaan liittyvissä asioissa, puh. 09 471 77000 tai logistiikka.asiakaspalvelu@hus.fi
 
Lääkintätekniikan Helpdesk toimii Meilahdessa, puh. 09 471 72592.