HUS Logistiikka

Vastuullisuus

HUS Logistiikan vastuullisuusohjelma pohjautuu HUSin hankintastrategian linjauksiin sekä HUSin ympäristöohjelmaan ja sen hankintojen ympäristöliitteeseen.
 
HUS Logistiikan vastuullisuusryhmä on tunnistanut toimialaan liittyen keskeisiksi kehitettäviksi asioiksi jätteiden vähentämisen, kierrättämisen ja uusiokäytön, kuljetusten päästöjen minimoimisen sekä ympäristö- ja sosiaalisen vastuun paremman huomioimisen tarjouspyynnöissä ja hankintasopimuksissa.
 
HUS Logistiikan toimitusketjut ovat hankintasopimusten kautta globaalit. Hankkimiemme tuotteiden valmistusta tapahtuu myös niin sanotuissa riskimaissa, ja yksi vastuullisuustyömme painopisteistä onkin varmistaa, että näiden tuotteiden valmistusolosuhteet ovat ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia (ILO) kunnioittavat.
 
Lisäksi arvioimme kaikissa hankinnoissa olennaisimmat ympäristönäkökulmat HUSin ympäristöpoliittisten painotusten mukaisesti.

Vastuullisuusraportti​

 

Olemme nyt julkaisseet jo toisen GRI-standardin mukaisen vastuullisuusraporttimme. Pääset lukemaan sen täältä: 
Vuoden 2018 vastuullisuusraportin löydät täältä:Sairaanhoitopiirien opas vastuullisiin hankintoihin


HUS on yhdessä muiden Suomen sairaanhoitopiirien, niiden hankintayksiköiden sekä ​Keino-osaamiskeskuksen kanssa julkaissut 31.1.2020 oppaan Sairaanhoitopiirien opas vastuullisiin hankintoihin.

Se on laadittu avuksi ja työkaluksi hankintoja tekeville, jotta vastuullisuusasioiden huomioiminen hankinnoissa olisi mahdollisimman selkeää ja vaivatonta.​

Opas pohjautuu alun perin HUSin hankintaohjeen ympäristöliitteen yleisiin ohjeisiin ja esimerkkikriteereihin, joita on päivitetty ja laajennettu syksyn 2019 aikana kattamaan laajemmin vastuullisuusnäkökulmat.​​

Pääset lukemaan oppaan täältä:Finnwatchin yhteistyöraportti: Sosiaalisesti vastuullisia käsine- ja instrumenttihankintoja


Finnwatch ja HUS Logistiikka sopivat yhteistyöstä helmikuussa 2019. Hankepartnereiden kesken sovittiin, että Finnwatch osallistuu kahteen HUS Logistiikan kilpailutuksen valmisteluun sekä laatii HUS Logistiikalle suosituksia sosiaalisen vastuun kysymysten integroimiseksi kaikkiin HUS Logistiikan hankintoihin.

Tässä raportissa käydään läpi yhteistyöhankkeen puitteissa toteutettujen kilpailutusten valmistelu, ja esitellään Finnwatchin HUS Logistiikalle laatimat muut materiaalit. Finnwatchin ja HUS Logistiikan yhteisenä tavoitteena on, että hankkeen opit leviävät muiden hankintayksiköiden käyttöön ja että sosiaalisen vastuun kysymysten huomioiminen julkisissa hankinnoissa Suomessa lisääntyy. ​

 

 Yhteystiedot

 

Riikka Juuma
kehittämispäällikkö
HUS Logistiikan vastuullisuusryhmän vetäjä