HUS Apteekki

Parasta lääkehuoltoa sekä kliinisen farmasian palveluita potilaan parhaaksi


Tuotamme asiakkaiden sekä potilaiden parhaaksi laadukkaita ja turvallisia lääkehuolto- ja kliinisen farmasian palveluita ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti tuloksellisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kliinisten hoitoyksiköiden, perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
  

HUS Apteekin erityisrooli HUS-kuntayhtymässä ja kuntayhteistyössä

  • Valvomme lääkelainsäädännön noudattamista ja vastaamme kustannustehokkaasti kuntayhtymän ja kuntien eri yksiköiden lääkehuollon toteuttamisesta sekä laadun varmistamisesta.
  • Lisäämme ja ylläpidämme lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan lääketietoisuutta ja osaamista esim. osastofarmasian avulla.
  • Vastaamme HUS-kuntayhtymän ja kuntien lääkevarautumisesta.
  • Kilpailutamme HUS-hankintarenkaaseen liittyneiden kuntien ja erityisvastuualueen lääkehankinnat.
  • Turvaamme potilaiden vaativat tarpeet oman lääkevalmistuksen ja maahantuonnin avulla
  • Tarjoamme lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua.
  • Edistämme lääkitys- ja potilasturvallisuutta kliinisen farmasian palveluiden avulla niin erikois- kuin perusterveydenhuollossa. 

 

1
2
 

 Yhteystiedot

 
 
HUS Apteekki

Stenbäckinkatu 9
PL 440, 00029 HUS
  
AVOAPTEEKIN AUKIOLOAJAT:
  • ma, ti, to ja pe

   klo 8.00-16.00,

  • keskiviikkoisin klo 9.30 - 17.30
  • Suljettu lauantaisin ja sunnuntaisin sekä pyhäpäivinä
 
Toimialajohtaja
Kerstin Carlsson
040 521 2883
 
Kehittämispäällikkö
Sirpa Nieminen 
040 827 4919
 
Johdon sihteeri
Nina Nurkka
050 405 9169
nina.nurkka@hus.fi
 
 
Aluepäälliköt
Marisa Eronen (Helsinki)
040 646 2447
 
Marja Nykänen (Peijas ja Hyvinkää)
050 428 8691
 
Ritva Nissinen (Jorvi ja Lohja)
050 428 4596
 
Marjo Ruotsalainen (Kotka)
044 223 1255