HUS Apteekki

Parasta lääkehuoltoa sekä kliinisen farmasian palveluita potilaan parhaaksi


Tuotamme asiakkaiden sekä potilaiden parhaaksi laadukkaita ja turvallisia lääkehuolto- ja kliinisen farmasian palveluita ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti tuloksellisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kliinisten hoitoyksiköiden, perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
  

HUS Apteekin erityisrooli HUS-kuntayhtymässä ja kuntayhteistyössä

  • Valvomme lääkelainsäädännön noudattamista ja vastaamme kustannustehokkaasti kuntayhtymän ja kuntien eri yksiköiden lääkehuollon toteuttamisesta sekä laadun varmistamisesta.
  • Lisäämme ja ylläpidämme lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan lääketietoisuutta ja osaamista esim. osastofarmasian avulla.
  • Vastaamme HUS-kuntayhtymän ja kuntien lääkevarautumisesta.
  • Kilpailutamme HUS-hankintarenkaaseen liittyneiden kuntien ja erityisvastuualueen lääkehankinnat.
  • Turvaamme potilaiden vaativat tarpeet oman lääkevalmistuksen ja maahantuonnin avulla
  • Tarjoamme lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua.
  • Edistämme lääkitys- ja potilasturvallisuutta kliinisen farmasian palveluiden avulla niin erikois- kuin perusterveydenhuollossa. 

 

1
2
 

 Yhteystiedot

 
 
HUS Apteekki
Stenbäckinkatu 9
PL 440, 00029 HUS
  
 
Toimialajohtaja
Kerstin Carlsson
040 521 2883
 
Tuotantopäällikkö
Sirpa Nieminen 
040 827 4919
 
Johdon sihteeri
Nina Nurkka
050 405 9169
nina.nurkka@hus.fi
 
Asiakkuuspäällikkö
Marisa Eronen
040 646 2447
 
Palvelupäällikkö
Marja Nykänen
050 428 8691
 
Aluepäällikkö
Ritva Nissinen
050 428 4596
 
Aluepäällikkö (Kymenlaakso)
Marjo Ruotsalainen
044 223 1255
 
 
Avoapteekin yhteystiedot:
Puh: 09 471 76612
Avoinna ma, ti, to ja pe klo 8.00-16.00, keskiviikkoisin klo 8.00 - 17.30.
Suljettu lauantaisin ja sunnuntaisin sekä pyhäpäivinä.