HUS Apteekki

Parasta lääkehuoltoa sekä kliinisen farmasian palveluita potilaan parhaaksi


Tuotamme asiakkaiden sekä potilaiden parhaaksi laadukkaita ja turvallisia lääkehuolto- ja kliinisen farmasian palveluita ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti tuloksellisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kliinisten hoitoyksiköiden, perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
  

HUS Apteekin erityisrooli HUS-kuntayhtymässä ja kuntayhteistyössä

  • Valvomme lääkelainsäädännön noudattamista ja vastaamme kustannustehokkaasti kuntayhtymän ja kuntien eri yksiköiden lääkehuollon toteuttamisesta sekä laadun varmistamisesta.
  • Lisäämme ja ylläpidämme lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan lääketietoisuutta ja osaamista esim. osastofarmasian avulla.
  • Vastaamme HUS-kuntayhtymän ja kuntien lääkevarautumisesta.
  • Kilpailutamme HUS-hankintarenkaaseen liittyneiden kuntien ja erityisvastuualueen lääkehankinnat.
  • Turvaamme potilaiden vaativat tarpeet oman lääkevalmistuksen ja maahantuonnin avulla
  • Tarjoamme lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua.
  • Edistämme lääkitys- ja potilasturvallisuutta kliinisen farmasian palveluiden avulla niin erikois- kuin perusterveydenhuollossa. 

 

1
2
 

 Yhteystiedot

 
 
HUS Apteekki

Stenbäckinkatu 9
PL 440, 00029 HUS
  
AVOAPTEEKIN AUKIOLOAJAT:
  • ma, ti, to ja pe

   klo 8.00-16.00,

  • keskiviikkoisin klo 9.30 - 17.30
  • Suljettu lauantaisin ja sunnuntaisin sekä pyhäpäivinä
 
Toimialajohtaja
Kerstin Carlsson
09 471 72447
040 521 2883
 
Kehittämispäällikkö
Sirpa Nieminen 
040 827 4919
 
Johdon sihteeri
Nina Nurkka
09 471 74103
050 405 9169
nina.nurkka@hus.fi
 
 
Aluepäälliköt
Marisa Eronen (Helsinki)
040 646 2447
 
Marja Nykänen (Peijas ja Hyvinkää)
050 428 8691
 
Ritva Nissinen (Jorvi ja Lohja)
050 428 4596
 
Marjo Ruotsalainen (Kotka)
044 223 1255