Hallinto ja organisaatio

HUS Apteekki tulosalueen toimintaa johtaa ja kehittää toimialajohtaja Kerstin Carlsson. Hänen alaisuudessa toimivat kehittämispäällikkö, talouspäällikkö, aluepäälliköt sekä johdon sihteeri. Yhdessä he muodostavat hallinnon johtoryhmän.

HUS Apteekki on Suomen suurin sairaala-apteekki ja sen palveluksessa on n. 260 lääkealan ammattilaista: proviisoreita, farmaseutteja ja lääketyöntekijöitä, tukenaan hallinnon toimistotyöntekijät. HUS Apteekin visio on olla sairaalafarmasian suunnannäyttäjä ja missiomme on tuottaa parasta palvelua potilaan parhaaksi.


HUS Apteekin organisaatiokaavio 2020: