Kenelle apuvälineet on tarkoitettu

Apuvälineiden luovutuksen perusteena on aina potilaan lääketieteellinen tilanne sekä tapauskohtainen ja yksilöllinen tarvearvio. Apuvälineen tarpeen vahvistaa hoitava lääkäri tai hänen valtuuttama muu terveydenhuollon ammattilainen terveyskeskuksessa tai erikoissairaanhoidossa. Tyypillisesti apuvälinetarpeen arviointiin osallistuu fysioterapeutti tai toimintaterapeutti. Lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetun apuvälineen käyttöönotto voi tapahtua melkein rutiininomaisesti esimerkiksi leikkauksen jälkeen, tai sitä varten varatulla vastaanottoajalla.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen ja ns. hoitotarvikkeen ero on joskus epäselvä. Hoitotarvikkeisiin liittyvä osaaminen on hoidosta vastaavalla yksiköllä ja se vastaa hoitovälineiden käytöstä. Hoitovälineitä ovat esimerkiksi virtsan keräämiseen tarkoitetut välineet ja lääkkeiden sumutinlaitteet, ylipainehengityslaitteet, sääri- ja painehaavojen hoitoon ja ehkäisyyn käytettävät tarvikkeet.

Apuvälineen käyttöönoton yhteydessä on tärkeä varmistaa, että sen käyttö tulee olemaan turvallista. Apuvälineen käyttäjän on myös hyvä tietää mihin olla yhteydessä apuvälineen käyttöön tai sen toimivuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tällä sivustolla on Uudellamaalla toimivien julkisten apuvälinepalvelun toimipisteiden yhteystietoja näitä yhteydenottoja varten.