Perusterveydenhuolto vs. erikoissairaanhoito

Julkiset terveyspalvelut jakautuvat Suomessa perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Sairaanhoidon periaatteena on ensisijaisesti hoitaa potilaat terveyskeskuksissa. Jos tarvitaan erikoislääkärin tutkimuksia, hoitoa tai kuntoutusta, potilas lähetetään erikoislääkärijohtoiseen sairaalaan tai poliklinikalle.

Perusterveydenhuollon palveluja tarjoavat kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämät terveyskeskukset. Terveyskeskuksen sairaala tarjoaa yleislääkäritasoista hoitoa sellaisille pitkäaikaissairaille, joita ei voida hoitaa kotona tai jotka siirtyvät erikoissairaanhoidosta kuntoutumaan terveyskeskuksen vuodeosastolle ennen kotiuttamista.

Erikoissairaanhoidon kohteena on potilaan jossakin elimessä tai elinjärjestelmässä oleva ongelma. Tällöin tarvitaan erikoisalan erityisosaamista tai sellaisia laitteita tai valmiuksia, jotka on keskitetty suurempiin yksiköihin. Sairaaloissa tarvitaan monien alojen erikoislääkäreitä. Erikoissairaanhoidon erikoisaloja ovat mm. anestesiologia ja tehohoito, fysiatria, ihotaudit ja allergologia, keuhkosairaudet, kirurgia, kliininen kemia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, naistentaudit ja synnytykset, neurologia, patologia, perinnöllisyyslääketiede, psykiatria, radiologia, silmätaudit, sisätaudit ja syöpätaudit. Erikoisaloista suurin on yleislääketiede.