Esimerkkejä apuvälineistä ja niiden käytöstä

Pyörätuoli


Pyörätuoli on lyhyt-, tai pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettu apuväline niille, jotka eivät kykene kävelemään, tai joille käveleminen on kohtuuttoman vaikeaa ja työlästä. Pyörätuolissa on istuinosa, suuret kuljetuspyörät - yleensä takana, ja pienet tukipyörät edessä. Pyörätuolit jaetaan karkeasti aktiivipyörätuoleihin ja peruspyörätuoleihin. Pyörätuolin runko voi olla kiinteä tai kokoon taittuva. Henkilöille, jotka kuljettavat pyörätuolia itsenäisesti sisätiloissa toisella jalalla potkien, on olemassa tähän soveltuvia matalarunkoisia malleja. Pyörätuolin itsenäinen kuljettaminen myös yhdellä kädellä on mahdollista sitä varten tehdyn kuljetuspyörien välille tehdyn voimansiirron avulla.
Pyörätuoli on ensisijaisesti tarkoitettu siinä istuvan itsensä kuljetettavaksi. Sen tyypilliset ominaisuudet tukevat tätä ominaisuutta, mutta pyörätuolia voidaan käyttää myös henkilön kuljettamiseen avustettuna. Usein pyörätuolin helpon itsenäisen käytön mahdollistavat ominaisuudet muodostuvat ongelmiksi avustavalle käytölle. Tällaisia ovat pyörätuolin keveys, tasapainotus, jolloin on vaara tuolin kaatumiselle taaksepäin ja, edessä oleva kuljetuspyörän pieni koko ja soveltumattomuus epätasaiseen maastoon.

Rollaattori


Rollaattori on tyypillisesti nelipyöräinen kävely- ja pystyasentoa tukeva teline, joka antaa tarvittavan tuen heikentyneen tasapainon tai voiman omaavalle kävelijälle. Rollaattorin korkeussäädettävissä kädensijoissa on tarvittaessa hidastamiseen tai paikallaan pysymiseen tarkoitetut jarrukahvat. Rollaattorissa voi olla lisävarusteena tavarakori ja istuinalusta tilapäiseen istumineen ja lepäämiseen. Rollaattorit ovat yleensä kokoon taittuvia, jolloin niiden säilyttäminen ja kuljettaminen esimerkiksi autossa ei vaadi paljoa tilaa. Siksi on syytä olla varmistua siitä, että rollaattori on lukittu käyttöasentoon ennen tukeutumista siihen.
Rollaattori soveltuu henkilöille, joiden pystyasennon tasapaino ja kävelykestävyys on heikentynyt siinä määrin, että turvallisuutta tuovalle lisätuelle on tarvetta. Rollaattorin käyttäjä saattaa tarvita pyörätuolia liikkuessaan pidempiä matkoja.

Kävelykeppi


Kävelykeppi on tyypillisesti perusterveydenhuollosta saatava kävelyn apuväline. Voi olla, että sitä ei aina saa terveyskeskuksesta, vaan se pitää hakea isommasta perusterveydenhuollon apuvälineyksiköstä. Kävelykeppiä käytetään myös neurologisesti vammautuneiden lasten pystyasennon harjoittamiseen ja kävelyn apuvälineenä. Lasten apuvälineenä se järjestyy silloin erikoissairaanhoidon toimipisteestä.

Purkinavaaja


Purkinavaaja voi olla metallilenkki, joka säädetään sopivan mittaiseksi ja kiristetään kannen ympärille. Välineen avulla pidennetään kannen aukaisuun tarvittavaa vipuvartta. Purkinavaaja voi olla myös kannen avaamiseen tarvittavan puristusvoiman kitkaa lisäävä silikoninen kartio tai esimerkiksi kapin alapuolelle, sen ulkopintaan kiinnitetty pidike, jota vasten purkkia voi kiertää sen kannen avaamiseksi. Purkin kiinnittämiseen ja lukitsemiseen pöytätasoon kannen kiertämisen ajaksi on erikseen olemassa kiinnittimiä, jotka estävät purkin kiertymisen kannen avaamisen yhteydessä.

Kommunikointikansio


Kommunikointikansio soveltuu parhaiten kommunikoinnin apuvälineeksi henkilölle, joka tarvitsee yksittäisiä kuvia tai kommunikointitaulua laajemmat viestintämahdollisuudet. Kansiot perustuvat symboleihin. Niitä käyttävät pääasiassa henkilöt, jotka eivät pysty puhumaan, kirjoittamaan tai ymmärtämään kirjoitettujen sanojen merkityksiä. Kansiot valitaan ja valmistetaan huomioiden käyttäjän kommunikointitarpeet ja toimintakyky. Sanasto koostuu niistä ilmauksista, joita henkilö tarvitsee erilaisissa kommunikointitilanteissaan. Kerronta voi tapahtua yksittäisillä avainsanoilla tai lauseenomaisesti.