Miten pääsen asiakkaaksi perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon apuvälinepalveluun?

Perusterveydenhuolto

Vaikka kuntien terveydenhuollon palveluissa voi olla hieman toisistaan poikkeavia käytäntöjä, perusterveydenhuollon vastuulla olevien, tavallisimpien apuvälineiden saaminen ei yleensä edellytä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen lähetettä.

Jos lähete tai muita apuvälineen käyttöönottoon liittyviä selvityksiä tarvitaan, oma terveyskeskus tai sen apuvälinepalvelusta vastaava yksikkö neuvoo asiassa. Apuvälinetarpeen voi ottaa esille sopivan tilaisuuden tulen myös lääkärin vastaanotolla. Vastaanotolla on myös mahdollista suunnitella pitkäaikaiseen käyttöön tulevien apuvälineiden ja mahdollisesti hoitotarvikkeiden käyttöönottoa pidemmällä aikajaksolla. Tällaiset tarpeet voidaan kirjata myös KELA:n edellyttämään kuntoutussuunnitelmaan tai sosiaalitoimen vammaispalveluja koskevaan palvelusuunnitelmaan.

Perusapuvälineen, rollaattorin, kyynärsauvan, WC-apuvälineen, erilaisten tukien jne. saaminen käynnistyy siis olemalla yhteydessä oman kunnan terveyskeskukseen tai perusterveydenhuollon apuvälineyksikköön. Katso Uudenmaanläänin kuntien terveyskeskusten yhteystiedot kohdasta: Apuvälinepalvelut Uudellamaalla .

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon vastuulla olevan apuvälineen käyttöönotto tai uusiminen edellyttää aina julkisessa terveydenhuollossa toimivan lääkärin lähetteen. Erikoissairaanhoidon vastuulla olevia apuvälineitä ovat useimmat lasten erityistason apuvälineet, suurin osa sähkötoimisista apuvälineistä ja erikoisalojen, kuten näön, kuulon ja hengityksen kuntoutukseen liittyvät apuvälineet. Katso HUS Apuvälinekeskuksen yhteystiedot .