Apuvälineiden luovutusperusteet

HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa vuosille 2013 – 2016 lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että apuvälineiden luovutuksessa noudatetaan yhtenäisiä käytäntöjä. Tarkoituksena on lisätä kuntien ja HUS:n välistä yhteistyötä lääkinnällisessä kuntoutuksessa ja laatia yhtenäiset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet.

Luovutusperustedokumentilla varmistetaan, että apuvälineitä tarvitsevat potilaat
saavat apuvälinepalvelua tasa-arvoisesti riippumatta asuinpaikasta luovutuskriteerien ollessa nyt yhtäläiset koko Carea –, Eksote – ja HUS sairaanhoitoalueilla. Luovutusperusteiden tavoitteena on myös potilaiden yhdenvertainen kohtelu. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaista potilasta on kohdeltava
juuri hänen yksilöllisestä tilanteestaan lähtien ja perehdyttävä juuri tämän potilaan yksilölliseen tilanteeseen. Dokumentti toimii lääkäreiden ja apuvälinealan asiantuntijoiden työn ohjeistuksena sekä apuvälineitä tarvitsevien potilaiden tiedonlähteenä.

HYKS Erva apuvälineiden luovutusperusteet.pdfHYKS Erva apuvälineiden luovutusperusteet.pdf