Apuvälineiden luovutusperusteet

HUS käyttää toiminnassaan Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemia valtakunnalisia apuväineiden luovutusperusteita.

Luovutusperustedokumentilla varmistetaan, että apuvälineitä tarvitsevat potilaat
saavat apuvälinepalvelua tasa-arvoisesti riippumatta asuinpaikasta luovutuskriteerien ollessa nyt yhtäläiset koko
Suomessa. Luovutusperusteiden tavoitteena on myös potilaiden yhdenvertainen kohtelu unohtamatta kuitenkaan tarvittaessa yksilöllistä tarveharkintaa. Dokumentti toimii lääkäreiden ja apuvälinealan asiantuntijoiden työn ohjeistuksena sekä apuvälineitä tarvitsevien potilaiden tiedonlähteenä.
Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -opas on julkaistu Valtioneuvoston sivuilla