HUS Apuvälinekeskus

HUS Apuvälinekeskus vastaa erikoissairaanhoidon sähköisen liikkumisen apuvälineiden, lasten pitkäaikaislainaan luovutettavien apuvälineiden, ympäristönhallintalaitteiden ja vaativien kommunikoinnin apuvälineiden lainaustoiminnasta. Palvelu vaatii aina lähetteen. Vaativan erityistason apuvälinetyö toteutetaan HUS Apuvälinekeskuksen Ruskeasuon toimipisteessä. 

HUS Apuvälinekeskus vastaa myös Espoon kaupungin perusterveydenhuoltoon kuuluvan apuvälineyksikön lainaamotoiminnasta. Espoon kunnan asukkaita palveleva Espoon yksikkö​ sijaitsee Espoon sairaalassa. Lähetettä ei tarvita. Yksiköstä luovutetaan lyhyt- tai pitkäaikaislainaan tavallisimpia perusapuvälineitä (esim. kyynärsauvat, WC-istuimen korotukset). Yksilölliset apuvälineet, kuten aktiivipyörätuolit tai henkilönostimet, lainataan laajemman arvioinnin perusteella. 

Käytämme toiminnassamme Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemia valtakunnallisia apuvälineiden luovutusperusteita.  Apuvälineitä tarvitsevat potilaat saavat palvelua tasa-arvoisesti asuinpaikasta riippumatta, yksilöllistä tarveharkintaa unohtamatta.