Läpimurtohankkeet 2019

​HUSissa toimii useita läpimurtohankkeita. Niillä pyritään kehittämään toimintoja ja muun muassa lisäämään potilaiden osallistumismahdollisuuksia hoidon kehittämiseen.

​Läpimurtohanke

​​Vastuuhenkilö


Uudet palvelukonseptit digitalisaatiota hyödyntäen​

Visa Honkanen

Asiakaslähtöinen palveluiden tuotantomalli​

Markku Mäkijärvi

Potilas aktiivisena osallistujana ja vaikuttajana​

​Kaarina Torppa


Kansainväliset akkreditoinnit

  • Joint commission international
  • Magneettisairaala 

 

Sanna-Maria Kivivuori
Kaarina Torppa


Apotin onnistunut käyttöönotto

​Markku Mäkijärvi

 

​Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen