HUS:n tunnuslukuja

HUS:n tunnuslukuja vuodelta 2018:

NordDRG-tuotteita      751 257​
Hoitopäiviä*      189 627​
Avohoitotuotteita   1 948 268​
Terveyskeskuskäyntejä**      164 382​
Terveyskeskushoitopäiviä ​         3 065
Leikkauksia        91 558​
Synnytyksiä​        15 858​
Palveluita käyttäneitä eri henkilöitä (oma toiminta, erikoissairaanhoito)      518 622
Sairaansijoja          2 604​
Henkilöstön määrä        24 936
Toimintatuotot milj. euroa       2 307,5​
Toimintakulut milj. euroa       2 186,2
Väestömäärä HUS:n alueella 31.12.2018   1 667 203​

Jäsenkuntien maksuosuudet euroa/asukas keskimäärin (deflatoitu, ennakkoväkiluku 2018)***

         948,8​


*) Hoitopäivien lukumäärään sisältyvät psykiatrian hoitopäivät ja asumispalvelupäivät, neurologian kuntoutuspäivät, fysiatrian hoitopäivät ja hengityshalvaushoitopäivät.  

**) Sisältää kliinisen hammashoidon tk-käynnit.

***) Töölön sairaalakiinteistön myyntivoiton palautus huomioitu.