HUS:n tunnuslukuja

HUS:n tunnuslukuja vuodelta 2017:

NordDRG-tuotteita      721 411​
Hoitopäiviä*      174 859​
Avohoitotuotteita   1 902 672​
Terveyskeskuskäyntejä      164 127​
Terveyskeskushoitopäiviä ​         3 293
Leikkauksia        91 859​
Synnytyksiä​        16 463​
Palveluita käyttäneitä eri henkilöitä (oma toiminta, erikoissairaanhoito)      514 705
Sairaansijoja          2 546​
Henkilöstön määrä        24 328
Toimintatuotot milj. euroa       2 138,7​
Toimintakulut milj. euroa       2 013,0
Väestömäärä HUS:n alueella (ennuste 2017)   1 646 437​

Jäsenkuntien maksuosuudet euroa/asukas keskimäärin (deflatoitu, väestöennuste 2017)

         940,4​


*) Hoitopäivien lukumäärään sisältyvät psykiatristen ja hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät, asumispalvelupäivät ja fysiatrian hoitopäivät.