Hoitotyö

_MS_8120 netti.jpg 

 
HUSissa työskentelee noin 12 000 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa terveydenhuollon ammattilaista. Hoitotyötä toteutetaan lukuisissa toimintaympäristöissä, kuten osastoilla, poliklinikoilla sekä tutkimus-, kuntoutus- ja toimenpideyksiköissä. Lisäksi hoitotyötä toteutetaan liikkuvina palveluina ja potilaan kotona. Hoitotyön toimintaa kaikissa toimintaympäristöissä ohjaavat periaatteet: potilaskeskeisyys, näyttöön perustuvuus, potilasturvallisuus, moniammatillisuus ja kollegiaalisuus.
 
Hoitotyön ydintehtävä on potilaan hoitaminen; hoidon tarpeen määrittäminen sekä hoitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi. Hoitotyön tavoitteena on edistää potilaiden / asiakkaiden, perheiden ja yhteisön terveyttä ja hyvinvointia, ennaltaehkäistä sairautta, tukea, hoitaa ja auttaa kuntoutumaan sekä lievittää kärsimystä sairauden tai kuoleman kohdatessa.
 
HUSin hoitohenkilökunta tuo vaativan erikoissairaanhoidon edellyttämän hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaamisen potilaan moniammatilliseen hoitoprosessiin. Hoitohenkilökunta osaltaan vastaa potilaan laadukkaasta ja turvallisesta kokonaishoidosta yhteistyössä muiden potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten ja tahojen (esim. perusterveydenhuolto) kanssa.
 
Hoitotyötä potilaan parhaaksi kansi.jpgHoidollista päätöksentekoa ohjaa kriittisesti arvioitu kokemukseen ja tutkimukseen perustuva tieto sekä potilaan näkemys. Potilaan hoidossa hyödynnetään turvallisesti ja kriittisesti viimeisintä teknologiaa. Hoitotyön toteuttaminen edellyttää jatkuvaa tietotaitotason päivittämistä, luovaa ja intuitiivista työotetta sekä sitoutumista hoitotyön yhteisiin toimintatapoihin ja tavoitteisiin.
 
Hoitotyön tuloksellisuutta seurataan säännöllisesti ja avoimesti tunnuslukujen avulla, jotka liittyvät hoitotyön johtamiseen, hoidon laatuun ja turvallisuuteen, talouteen, potilastyytyväisyyteen ja henkilöstöresurssien käyttöön sekä hoito- ja terveystieteellisen tutkimuksen tuloksellisuuteen.

 

 

 

 Vuosikertomus

 Edelliset vuosikertomukset: