Vuorovaikutteinen johtaminen

Vuorovaikutuksellinen, reilu ja selkeä johtaminen edistää työhyvinvointia ja parantaa tuottavuutta. Esimiesten johtamistyötä tuetaan koulutuksílla, joiden tavoitteena on varmistaa esimiestyöhön liittyvän tiedon ja osaamisen jakaminen.

HUS:ssa on yhteensä noin 950 esimiestä. Keskimäärin yhdellä esimiehellä on suoria alaisia 21. Esimiesportaita on seitsemän.

Vuosittainen kehityskeskustelu esimiehen kanssa on jokaisen HUS:n työntekijän oikeus ja velvollisuus. Kehityskeskusteluiden toteutumista ja hyödyllisyyttää seurataan ja esimiehiä koulutetaan keskustelujen käymiseen.

Esimies- ja johtamisvalmennusten lisäksi esimiehille tarjottiin mahdollisuutta osallistua esimiestyön mentorointiohjelmaan. Vuonna 2014 päättynyt HUS:n ensimmäinen esimiestyön mentorointiohjelma sai osallistujilta erinomaista palautetta. Mentorointi auttoi laajentamaan ja syventämään esimies- ja johtamisosaamista sekä tuki hiljaisen tiedon jakamista.

Vuonna 2015 jatkettiin henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän uudistamisprojektia. Tavoitteena on, että hankkeen päätyttyä HUS:ssa on käytössä selkeät ja yhtenäiset prosessit sekä niitä tukeva tietojärjestelmä, jonka avulla voidaan vähentää manuaalisia työvaiheita ja päällekkäistä työtä.

Lisätietoja: HUS:n Henkilöstökertomukset