Vuorovaikutteinen johtaminen

Vuorovaikutuksellinen, reilu ja selkeä johtaminen edistää työhyvinvointia ja parantaa tuottavuutta. Esimiesten johtamistyötä tuetaan koulutuksílla, joiden tavoitteena on varmistaa esimiestyöhön liittyvän tiedon ja osaamisen jakaminen.

HUSissa on yhteensä noin 950 esimiestä. Keskimäärin yhdellä esimiehellä on suoria alaisia 21. Esimiesportaita on seitsemän.

Vuosittainen kehityskeskustelu esimiehen kanssa on jokaisen HUSin työntekijän oikeus ja velvollisuus. Kehityskeskusteluiden toteutumista ja hyödyllisyyttää seurataan ja esimiehiä koulutetaan keskustelujen käymiseen.

Esimies- ja johtamisvalmennusten lisäksi esimiehille tarjottiin mahdollisuutta osallistua esimiestyön mentorointiohjelmaan. Vuonna 2014 päättynyt HUSin ensimmäinen esimiestyön mentorointiohjelma sai osallistujilta erinomaista palautetta. Mentorointi auttoi laajentamaan ja syventämään esimies- ja johtamisosaamista sekä tuki hiljaisen tiedon jakamista.

Vuonna 2015 jatkettiin henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän uudistamisprojektia. Tavoitteena on, että hankkeen päätyttyä HUSissa on käytössä selkeät ja yhtenäiset prosessit sekä niitä tukeva tietojärjestelmä, jonka avulla voidaan vähentää manuaalisia työvaiheita ja päällekkäistä työtä.

Lisätietoja: HUSi​n Henkilöstökertomukset