Työhyvinvointi ja työsuojelu

Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työhyvinvointi syntyy yhteisestä arjesta, jossa jokainen on vastuussa oman työyhteisönsä hyvinvoinnista. Mielekkääksi ja palkitsevaksi koettu työ luo työhyvinvointia. 

Työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä seurataan vuosittain ja niitä parannetaan suunnitelmallisesti. Työhyvinvointitoiminta sisältää työturvallisuuden, työkyvyn ja työssä jaksamisen sekä työhyvinvoinnin tavoitteet ja toimenpiteet.
 
Työhyvinvointitoiminnan perustana on vuosille 2018 - 2021 tehty työhyvinvointiohjelma, jonka teemana on turvallinen ja terveellinen työ. Työhyvinvointiohjelman tavoitteena on mm. hyvin toimiva työyhteisö ja esimiestyön laatu. HUSin työkyvyn tukiohjelman mukaisesti työntekijöiden pitkittyviä sairauspoissaoloja seurataan ja työhön paluuta tuetaan.  

HUSin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on nostaa esiin jo toteutettuja tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä.