Työhyvinvointi ja työsuojelu

Työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä seurataan vuosittain ja niitä parannetaan
suunnitelmallisesti. Työhyvinvointitoiminta sisältää työturvallisuuden, työkyvyn ja työssä jaksamisen sekä työhyvinvoinnin tavoitteet ja toimenpiteet.
 
Työhyvinvointitoiminnan perustana on vuosille 2014 - 2017 tehty työhyvinvointiohjelma, jonka tavoitteena on mm. hyvin toimiva työyhteisö ja esimiestyön laatu. HUS:n työkyvyn tukiohjelman mukaisesti työntekijöiden pitkittyviä sairauspoissaoloja seurataan ja työhön paluuta tuetaan. 

HUS:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on nostaa esiin jo toteutettuja tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä.