Avainlukuja henkilöstöstä

 

Henkilöstön lukumäärä vuonna 2018 24 936
​  - vakinaiset ​19 399
​  - määräaikaiset, joista  5 537
​       - sijaiset ja lyhytaikaiset 3 384

​       - avoimen tehtävän hoitajia

2 106
        - lyhytaikaiset (1-12 pv)- lyhytaikaiset (1-12 pv) 47
Henkilöstön keski-ikä  43,9
​  - naiset ​44,2
​  - miehet ​42,5
​  - vakinaiset ​46,3
​  - määräaikaiset ​35,8
Sukupuolijakauma naisia/miehiä (%) ​84,2/15,8
Koulutuspäiviä vuodessa / henkilö​ 3,5
Sairauspoissaoloprosentti / henkilö​ 4,1 %
Palveluksessaoloaika keskimäärin/vakinaiset (vuosia)​ 14,5
Eläköitymisikä keskimäärin​ 60,6


(kuva avautuu isommaksi klikkaamalla) 


Lisätietoja: 

HUSin Henkilöstökertomukset ​​