Avainlukuja henkilöstöstä

 

Henkilöstön lukumäärä vuonna 2019 26 536
​  - vakinaiset ​20 409
​  - määräaikaiset, joista  6 127
​       - sijaiset 3 554

​       - avoimen viran/tehtävän hoitajia

2 486
        - lyhytaikaiset (1-12 pv)- lyhytaikaiset (1-12 pv) 87
Henkilöstön keski-ikä  43,8
​  - naiset ​44,1
​  - miehet ​42,4
​  - vakinaiset ​46,2
​  - määräaikaiset ​35,9
Sukupuolijakauma naisia/miehiä (%) ​84/16
Koulutuspäiviä vuodessa / henkilö​ 3,6
Sairauspoissaoloprosentti / henkilö​ 3,9 %
​Palveluksessaoloaika keskimäärin/vakinaiset (vuosia)​ 14,5
Eläköitymisikä keskimäärin​ 61
Lisätietoja: 

HUSin Henkilöstökertomukset ​​