Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi

​Riittävä, osaava ja motivoitunut henkilöstö on ydinedellytys kaikkien HUS:n päämäärien onnistumiseksi.

Vuoden 2015 lopussa HUS:ssa työskenteli 22 425 henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi 61 henkilöllä edellisvuoteen verrattuna. Eläkkeelle jäi 518 henkilöä, joista vanhuuseläkkeelle siirtyi 381 henkilöä.


Tulevan menestymisen kannalta on avainasia, että HUS onnistuu osaavan henkilöstön rekrytoinnissa ja sen palveluksessa pitämisessä. HUS on vetovoimainen työnantaja. Vuosittaisessa henkilöstökyselyssä 82 % nykyisestä henkilöstöstä suosittelisi HUS:ia työnantajana.

 avoimet-tyopaikat.png

 HUS on merkittävä rekrytoija. Avoimia työpaikkoja oli HUS:ssa vuonna 2015 yhteensä 1 597 ja niihin tuli yli 44 000 hakemusta. Avoinna olevien työpaikkojen määrä väheni oman henkilöstön käytön tehostamisen ansiosta.

Opiskelijoiden ohjaukseen ja oppilaitosyhteistyöhön panostaminen on merkittävää ennakoivaa rekrytointia, joka parantaa HUS:n työnantajakuvaa ja tunnettuutta eri alojen opiskelijoiden keskuudessa sekä varmistaa koulutuksen laadun ja erikoissairaanhoidon tarpeiden kohtaamisen.Lisätietoja: HUS:n Henkilöstökertomukset