Henkilöstön osaaminen

Henkilöstön koulutus HUSissa on suunnitelmallista ja kokonaisnäkemykseen perustuvaa. Se tähtää osaamisen ylläpitämiseen ja lisäämiseen strategisesti tärkeillä alueilla.

 

Vuodelle 2015 laadittiin toista kertaa HUSin strategiasta nousevana toimenpiteenä  osaamisen kehittämissuunnitelmat HUS- ja tulosaluetasolla. Kehittämisen painopisteet olivat moniosaamisen kehittäminen, Lean-osaaminen, johtamisen ja johtamiskulttuurin kehittäminen sekä tietojärjestelmien hyödyntämisen kehittäminen.

Henkilöstön koulutuksiin käytettiin vuonna 2015 yhteensä 60 158 työpäivää.

taydennyskoulutukset.png 
 
 
 

koulutusrakenne.png 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ​      
    ​
 ​
Lisätietoja: HUS:n Henkilöstökertomukset