Henkilöstö

HUSin sairaaloissa työskentelee Suomen suurin terveydenhuollon osaajien keskittymä, joka kykenee myös kaikkein vaativimpaan erikoissairaanhoitoon. Henkilöstön osaaminen on yksi erikoissairaanhoidon kriittiisiä osa-alueita ja henkilöstön määrä ja laatu tulevat korostumaan entisestään tulevaisuudessa. Riittävä, osaava ja motivoitunut henkilöstö on ydinedellytys kaikkien HUSin päämäärien saavuttamiseksi.
 
HUSin sairaaloissa työskentelee (2019) lähes 27 000 ammattilaista. Lisäksi tytäryhtiöissä, esim. HUS Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja HYKSin Kliiniset Palvelut Oy, työskentelee yhteensä lähes 900 henkilöä. 

Henkilöstöstä yli puolet on hoitohenkilökuntaa, lääkäreitä on henkilöstöstä noin 13 %. Erityistyöntekijöitä, kuten sosiaalityöntekijöitä tai tutkijoita, on reilu viisi prosenttia. Noin 28 % työskentelee muissa tehtävissä, kuten logistiikan ja puhtaanapidon tehtävissä.
 

Tutustu HUSin henkilöstöasioihin tarkemmin:

Avainlukuja henkilöstöstä​

HUSin henkilöstökerto​mukset

HUSin henkilöstöpoliittiset linjaukset


 

 

 HUS työpaikkana