Valtuusto

Sairaanhoitopiirin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon sairaanhoitopiirin 24 jäsenkuntaa ja Helsingin yliopisto valitsevat yhteensä 55 jäsentä. Jäsenet valitaan kunnallisvaalikaudeksi.

Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, joiden tärkeimmät asiat ovat talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen syksyllä ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen kesällä. Valtuusto voi kokoontua tarvittaessa useamminkin.

 

Valtuuston jäsenet 2017 -​​​​​​​​​​​​​

 

 Valtuuston puheenjohtajat

 
Minerva Krohn, pj​
(vihr) Helsinki
050 588 4244​
minerva.krohn(a)gmail.com


Maija Anttila, 1. vpj.
(sdp) Helsinki
0400 709170
maija.anttila(a)kolumbus.fi
Ari Oksanen, 2. vpj.
(kok) Sipoo
040 5042608
ari.oksanen(a)sipoo.fi​
 
 

 Jäsenet ja varajäsenet

 

Kunta​ Jäsen​​ Varajäsen​
Askola​

Aini Kares-Salonen
Heidi Hovisilta

​Anna-Mari Eloranta
Seija Öhman
Espoo​ ​Paula Viljakainen
Marko Kivelä
Merja Vuori
Kari T. Nukala
Reeta Heino
Gustav Båsk
Hanko​ Sture Söderholm
Katrin Järvinen
​Barbro Wikberg
Jouko Kavander
Helsinki​ Seija Muurinen
Tiina Larsson
Minerva Krohn
Hannu Tuominen
Maija Anttila
​Matti Hiltunen
Mukhtar Abib
Hannu Timonen
Zahra Osman-Sovala
Pentti Arajärvi
Hyvinkää​ ​Tuija Linna-Pirinen
Antti Rantalainen
Tuula Latosuo
Jaakko Rainio
Inkoo​ Marie Bergman-Auvinen
Barbro Viljanen
​Tarja Lungqvist
Katja Posio
Järvenpää​ Asko Viitala
Seppo Rantanen
​Marketta Pohjanheimo
Auvo Autio
Karkkila​ Raino Velin
Heli Ahjoniemi
Timo Palenius
Päivi Hellgren
Kauniainen​
Anna Lena Karlsson-Finne
Heikki Kurkela
​Patrik Limnell
Binga Tupamäki
Kerava​ Tuula Lind
Jüri Linros
Marjo Liete
Mika Mäkelä
Kirkkonummi​ Minna Hakapää
Ulf Kjerin
​Thorolf Sjölund
Merja Reijonen
Lapinjärvi​ Benny Engård
Ulla Onnila
​Rea Svennas
Arto Kujala
Lohja​ Maaret Laine
Matti Pajuoja
​Annmarie Kuurto
Pirjo Savolainen
Loviisa​ Otto Andersson
Arja Isotalo
​Patrik Stenvall
Anja Järvinen
Mäntsälä​ Tommi Luhtaniemi
Eija Lepistö
​Tapio Havula
Sari Martniku
Nurmijärvi​ Riikka Raekannas
Juhani Vuorisalo
Juha Hyvämäki
Riina Mattila
Pornainen​ Juha Virkki
Päivi Liu
​Päivi Laitinen
Erja Palviainen
Porvoo​ Sebastian Ekblom
Tapani Eskola
​Pehr Sveholm
Marianne Korpi
Raasepori​ Ann-Katrin Bender
Petra Baarman
Andreas Hindrén
Sami Letti
Sipoo​ Micaela Röman
Ari Oksanen
​Hans-Eric Christiansson
Marja Manninen-Ollberg
Siuntio​ Merja Laaksonen
Marko Linnala
Virpi Lohrum
Sirpa Kaisla
Tuusula​ Arto Lindberg
Tarja Hartman
Merja Kuusisto
Pekka Ruotsalainen
Vantaa​ Maarit Raja-Aho
Kari Välimäki
Minttu Räty
​Piia Kurki
Mari Hynninen
Henna Pentikäinen
Vihti​ Matti Waara
Tiina Noro
​Niina Jokinen
Silja Silvasti
Helsingin yliopisto​ Teppo Salmikivi
Anu-Katriina Pesonen
​Ossi Rahkonen
Ilkka Ojanperä

​ ​

 

 Valtuuston kokoukset

 

Valtuuston kokoukset 2019
13.6.  ja 12.12. 
klo 9.00 alkaen.

Valtuuston
kokoukset 2020
11.6. ja 17.12. klo 9.00 alkaen.

 

 Pöytäkirjat

 
 

 HUSin valtuuston valtuusto-ryhmät

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä, puheenjohtajana Ari Oksanen ja muina jäseninä Jüri Linros, Tiina Noro, Marko Linnala, Tarja Hartman, Maarit Raja-Aho, Tiina Larsson, Tommi Luhtaniemi, Paula Viljakainen, Barbro Viljanen, Seija Muurinen, Juhani Vuorisalo ja Heikki Kurkela

 

Vihreä valtuustoryhmä, puheenjohtajana Minna Hakapää ja muina jäseninä Marko Kivelä, Minttu Räty, Hannu Tuominen ja Minerva Krohn

 

Sosialidemokraatit, puheenjohtajana Maija Anttila ja muina jäseninä Raija Latva-Karjanmaa, Petra Baarman, Katrin Järvinen, Maaret Laine, Tuula Lind, Matti Waara, Tuija Linna-Pirinen, Tapani Eskola, Arja Isotalo, Päivi Liu, Eija Lepistö, Arto Lindberg, Kari Välimäki, Pentti Arajärvi ja Merja Vuori

 

Keskustan ryhmä, puheenjohtajan Raino Velin ja muina jäseninä Ulla Onnila, Riikka Raekannas, Juha Virkki ja Heidi Hovisilta

 

Svenska Folkpartiet, puheenjohtajana Marie Bergman-Auvinen ja muina jäseninä Merja Laaksonen, Ulf Kjerin, Otto Andersson, Micaela Röman, Sture Söderholm, Sebastian Ekblom, Anna Lena Karlsson-Finne, Benny Engård ja Ann-Katrin Bender.