Tarkastuslautakunta

HUSin tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunnan keskeisiä tehtäviä ovat HUS-konsernin talouden ja hallinnon tarkastuksen (ml. tilintarkastuksen) järjestäminen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituksien valvonta.

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen, jossa julkaistaan edellistä vuotta koskevan arvioinnin tulokset ja annetaan suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Sitovien taloudellisten tavoitteiden ja strategisten avaintavoitteiden toteutumisen lisäksi lautakunta arvioi muita tärkeäksi katsomiaan aiheita.

Kuntalain (§ 124​) mukaan tarkastuslautakunnalla on oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtäväkseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset on julkaistu uudella verkkosivustolla www.arviointikertomushus.fi. Sivuilla on julkaistu tiivistelmät vuoden 2019 arviointikertomuksesta sekä vuosien 2009-2019 arviointikertomukset PDF-muodossa. 

    

Lisätietoa

Arviointikertomushus.fi​

Kuntalaki 410/2015 (§ 121) 

Tarkastus ja valvonta (Kuntaliitto)

 

 

 

 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2017-

 
Vasen
Oikea
 

 ​Varajäsenet

 
Terhi Koulumies (kok), Helsinki
Paula Viljakainen (kok), Espoo
Juhani Vuorisalo (kok), Nurmijärvi
Minna Hakapää (vihr), Kirkkonummi
Marko Kivelä (vihr), Espoo
Kari Välimäki (sdp), Vantaa
Tuula Lind (sdp), Kerava

 
 
Sivu päivitetty 3.6.2020
 

 Pöytäkirjat

 
 

 Arviointikertomukset

 
 

 Tarkastuslautakunnan kokoukset 2020

 
 • 23.1.
 • 13.2.
 • 12.3.
 • 2.4.
 • 7.5.
 • 25.5.
 • 4.6.
 • 20.8.
 • 24.9.
 • 29.10.
 • 26.11.
 • 10.12.