Ulkoisen tarkastuksen yksikkö

 
Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii itsenäisenä tulosalueena ulkoisen tarkastuksen yksikkö, joka on riippumaton kuntayhtymän hallituksesta ja sen alaisesta organisaatiosta. Ulkoisen tarkastuksen yksikön esimiehenä toimii arviointijohtaja.
 
Ulkoisen tarkastuksen yksikön tehtävänä on avustaa tarkastuslautakuntaa tehtävissä, joita lautakunnalle on määrätty Kuntalaissa (§121) ja Hallintosäännössä (§ 29 – 31). Keskeisenä tehtävänä on avustaa tarkastuslautakuntaa arvioimaan ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet, ja onko HUS:n hallinto, talous ja toiminta hoidettu tarkoituksenmukaisesti. 
 
Ulkoisen tarkastuksen yksikön henkilöstö 
 
Arviointijohtaja 
Pirjo Räsänen, dos., FT, esh.  
puh. 040 416 4012
 
Arviointipäällikkö
Kati Koskinen, TtM, sh 
puh. 040 587 4688
 
Johtava tuloksellisuustarkastaja
Jenni Hämäläinen, YTM, sh 
puh. 040 547 7570
 
  
 
 

 Yhteystiedot

 
Postiosoite: PL 781, 00029 HUS

Käyntiosoite: Tynnyrintekijänkatu 1 C, 00580 Helsinki

Puhelinvaihde: 09 4711
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@hus.fi
 

 Esite

 
ulkoinentarkastus_kuvake.jpg
 

 ARVIOINTI-KERTOMUKSET