Sairaanhoitoalueiden lautakunnat

HUS jakautuu sairaanhoitotoiminnan organisoimiseksi viiteen                     sairaanhoitoalueeseen, joilla kullakin on lautakunta.
Sairaanhoitoalueen lautakunnan tehtävänä on hallituksen ohjauksessa johtaa sairaanhoitoalueen toimintaa, valmistella sairaanhoitoaluetta koskevat hallituksen ja valtuuston käsiteltävät asiat ja huolehtia niiden täytäntöönpanosta sekä huolehtia yhteistyöstä alueensa kuntien perusterveydenhuollon kanssa.
Lisäksi lautakunnan tehtävänä on tehdä esityksiä alueensa toiminnan kehittämisestä. Lautakunta käsittelee myös alueensa toimintaa ja taloutta koskevat seurantaraportit ja päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta.
HUSin toimielimien julkaisujärjestelmä uudistuu vaiheittain toimielin kerrallaan. Tästä johtuen esityslistoja löytyy siirtymäkauden ajalta kahdelta eri sivustolta.