Lastenlinnan käytävä

Museotoimikunta

Museotoimikunta perustettiin toukokuussa 2018 hoitamaan HUSin museaalisia kokoelmia ja vaalimaan kulttuuriperintöä. HUSin terveydenhuoltoalan kokoelmia sijaitsee useissa yksiköissä ja sairaaloissa, eikä niitä ole aikaisemmin kattavasti kartoitettu. Kokoelmia on kerätty ja hoidettu vapaaehtoisvoimin, ilman koordinoivaa tahoa tai kokoelmapolitiikkaa. Museotoimikunnan tarkoituksena on koordinoida ja kehittää museotoimintaa.

Museotoimikunnan puheenjohtajana toimii HUSin hallituksen jäsen Ilkka Taipale. Museotoimikunnassa työskentelee neljä projektisuunnittelijaa. ​​Vuonna 2019 museotoimikunta uudistaa Kellokosk​en sairaalamuseon​ näyttelyä, toteuttaa pienoisnäyttelyn Uuteen lastensairaalaan, kartoittaa kokoelmat ja julkaisee niistä kertovan kirjan, sekä kirjoittaa kokoelmapolitiikan ohjaamaan tallennustyötä. 


​Kartoitamme HUSin kokoelmia ja pyydämme kartoitukseen apua kaikilta HUSin kokoelmia tuntevilta. Esimerkiksi tutkimus- ja hoitovälineet, tekstiilit, potilastyöt, valokuvat ja arkistoaineisto kuuluvat kartoitettavaan aineistoon. Myös uudempi aineisto 1980-luvulta nykypäivään kuuluu kartoituksen piiriin, jos aineistolla arvioidaan olevan suuri merkitys. Erityisen tärkeää on tallentaa kokoelmien taustat ja niihin liittyvä hiljainen tieto.  

Kartoituksen tavoitteena on estää kokoelmien katoaminen organisaatiouudistusten pyörteissä. Museotoimikuntaan voi olla yhteydessä, jos yksiköstänne ollaan hävittämässä käytöstä poistunutta välineistöä ja sen museaalinen arvo askarruttaa.  

Museotoimikunnan työtä voi seurata toimikunnan Facebook-sivulla.

 

 Museotoimikunnan puheenjohtajat

 
​Ilkka Taipale (pj)
HUSin hallituksen jäsen
etunimi@ilkkataipale.fi
044 291 9469

Taina Ala-Nikkola (vpj)
johtava ylihoitaja
HUS Psykiatria
etunimi.sukunimi@hus.fi
050 354 8130
 

 Museotoimikunnan jäsenet

 
 

 Hyödyllisiä linkkkejä

 
 

 Museotoimikunnan työntekijät

 
Helena Hämäläinen
projektisuunnittelija
Kellokosken sairaalamuseo
040 662 4777
 
Anders Manns
projektisuunnittelija
Kellokosken sairaalamuseo
040 662 3224

Henna Sinisalo
projektisuunnittelija
Kirja Uudenmaan terveydenhuoltoalan kokoelmista
040 654 1249​
 
Maria Tukia
projektisuunnittelija
HUSin esinekokoelmien kartoitus
040 662 9584
 
Sähköpostiosoite
museo@hus.fi