Talous- ja konsernijaosto

Osa hallituksen toimivaltaan kuuluvista asioista on siirretty hallituksen alaiselle talous- ja konsernijaostolle. Jaostossa on kuusi jäsentä, jotka ovat joko hallituksen jäseniä tai varajäseniä. Jaoston jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Talousjaoston tehtävät jakautuvat
a) hankinta-asioihin
b) konserniohjaukseen ja -valvontaan
c) talouden seurantaan

Talous- ja konsernijaoston toimivaltaan kuuluvat seuraavat hankinnat:
  • Koko HUSin osalta rakennusinvestointeja lukuun ottamatta hankinnat,
    joiden kokonaiskustannusarvio on yli 4 ja enintään 10 miljoonaa euroa.
  • Muiden kuin sairaanhoitoalueiden osalta hankinnat,
    joiden kustannusarvio on 500 000 – 4 000 000 euroa.
  • Kulutustavaroita ja lääkkeitä koskevat puitesopimushankinnat
    ilman euromääräistä ylärajaa.
 
Käytännön hankintatoiminnan järjestämiseksi talous- ja konsernijaosto on delegoinut tiettyjä hankintavaltuuksia hallituksen alaisille viranhaltijoille.

Konsernilla tarkoitetaan HUS-kuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden muodostamaa kokonaisuutta. Konserniohjauksen ja –valvonnan osalta talous- ja konsernijaosto käsittelee muun muassa tytäryhtiöiden seurantaraportit ja päättää tytäryhtiöiden hallituksiin nimettävistä ehdokkaista.

Edellämainittujen tehtävien lisäksi talous- ja konsernijaosto huolehtii osaltaan HUSin talouden ja toiminnan seurannasta yhdessä HUSin hallituksen kanssa. 
 
Hallitus päätti asettaa Talous- ja konsernijaoston toimikaudeksi 2017-2020 ja
nimesi siihen seuraavat jäsenet:
 
​​Varsinaiset jäsenet Varajäsenet
​Ulla-Marja Urho (kok), pj, Helsinki ​Katrina Harjuhahto-Madetoja (kok), Helsinki
​Mikko Piirtola (kok), Lohja ​Sakari Rokkanen (kok), Vantaa
​Jari Oksanen (vihr), vpj, Porvoo ​Ossi Vähäsarja (vihr), Järvenpää
​Helka Hosia (vihr), Espoo ​Tuomas Tuure (vihr), Helsinki
​Leena Luhtanen (sdp), Espoo ​Reijo Vuorento (sdp), Helsinki
​Tom Böhling (HY) ​Esa Hämäläinen (HY)
 

 Jaoston kokouspäivät

 

22.1.2020
12.2.2020
11.3.2020
1.4.2020
13.5.2020
3.6.2020

19.8.2020
16.9.2020
14.10.2020
18.11.2020
9.12.2020