Talous- ja konsernijaosto

Osa hallituksen toimivaltaan kuuluvista asioista on siirretty hallituksen alaiselle talous- ja konsernijaostolle. Jaostossa on kuusi jäsentä, jotka ovat joko hallituksen jäseniä tai varajäseniä. Jaoston jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Talousjaoston tehtävät jakautuvat a) hankinta-asioihin b) konserniohjaukseen ja -valvontaan ja c) talouden seurantaan.

Talous- ja konsernijaoston toimivaltaan kuuluvat seuraavat hankinnat:
  • Koko HUSin osalta rakennusinvestointeja lukuun ottamatta hankinnat, joiden kokonaiskustannusarvio on yli 4 ja enintään 10 miljoonaa euroa.
  • Muiden kuin sairaanhoitoalueiden osalta hankinnat, joiden kustannusarvio on 500 000 – 4 000 000 euroa.
  • Kulutustavaroita ja lääkkeitä koskevat puitesopimushankinnat ilman euromääräistä ylärajaa.
 
Käytännön hankintatoiminnan järjestämiseksi talous- ja konsernijaosto on delegoinut tiettyjä hankintavaltuuksia hallituksen alaisille viranhaltijoille.

Konsernilla tarkoitetaan HUS-kuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden muodostamaa kokonaisuutta. Konserniohjauksen ja –valvonnan osalta talous- ja konsernijaosto käsittelee muun muassa tytäryhtiöiden seurantaraportit ja päättää tytäryhtiöiden hallituksiin nimettävistä ehdokkaista.

Edellämainittujen tehtävien lisäksi talous- ja konsernijaosto huolehtii osaltaan HUS:n talouden ja toiminnan seurannasta yhdessä HUSin hallituksen kanssa. 
 
Hallitus päätti asettaa Talous- ja konsernijaoston toimikaudeksi 2017-2018 ja nimesi siihen  seuraavat jäsenet:

Varsinaiset jäsenet
Varajäsenet
Ulla-Marja Urho (kok), pj, Helsinki
Katrina Harjuhahto-Madetoja (kok), Helsinki
Mikko Piirtola (kok), Lohja
Sakari Rokkanen (kok), Vantaa
Jari Oksanen (vihr), vpj, Porvoo
Ossi Vähäsarja (vihr), Espoo
Helka Hosia (vihr), Helsinki
Tuomas Tuure (vihr), Helsinki
Leena Luhtanen (sdp), Espoo
Reijo Vuorento (sdp), Helsinki
Tom Böhling (HY)
Esa Hämäläinen (HY)

 
 
 
Yliopisto nimesi edustajakseen jaokseen  Pekka Karman (varalla Tari Haahtela).
 

 Jaoston kokouspäivät

 
23.1.2019
6.3.2019
3.4.2019
8.5.2019
12.6.2019
28.8.2019
2.10.2019
6.11.2019
11.12.2019