Toimielimet

Tällä sivulla on lueteltu HUSin toimielimet. Luettelo ohjaa kunkin toimielimen tehtävistä, kokoonpanosta, kokouskäytännöistä ja kokousaikatauluista kertovalle sivulle.

Valtuusto
Hallitus
Tarkastuslautakunta
Vähemmistökielinen lautakunta
Psykiatrian lautakunta
Sairaanhoitoalueiden lautakunnat