Taidetoimikunta

HUSissa toimii taidetoimikunta, jonka tehtävänä on edistää ja yhtenäistää taidetoimintaa sairaaloissa ja tehdä suosituksia muun muassa taidehankinnoista ja niiden sijoituspaikoista.  

Taidetoimikunta aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa hallituksen 13.12.2012 tekemän päätöksen perusteella. Taustalla on HUSin vuosien 2012–2016 strategia, jonka yhtenä alakohtana on taide ja kulttuuri sairaaloissa.  

”Potilaiden hoitoympäristöä kehitetään erillisen toimintaohjelman perusteella terveyttä edistäväksi ja potilaan voimavaroja tukevaksi. Taiteen ja kulttuurin monipuolista käyttöä lisätään osana potilaiden hyvinvointia ja hoitoa. Koko HUSiin ja sen eri sairaaloihin perustetaan taidetoimikunnat.” todetaan strategiassa.