Lain edellyttämä tietosisältö

Kuntalain 109 § edellyttää, että keskeiset kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa. Laki koskee myös kuntayhtymiä ja siten myös HUSia. Jotta lain vaatimukset ja niiden toteutuminen HUSin nettisivuilla olisi helppo tarkistaa, on tälle sivulle koottu linkit kaikkiin niihin tietoihin, jotka lain mukaan vähintään tulee julkaista.