HUSin strategia

Edelläkävijä - vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi

Strategialla tarkoitetaan HUSissa kuntayhtymän valtuuston hyväksymää tavoite- ja toimintaohjelmaa. Strategia uudistetaan valtuustokausittain. Nykyinen strategia on hyväksytty HUSin valtuuston kokouksessa 19.10.2011 ja on voimassa toistaiseksi.

Visio

HUS on kansainvälisesti korkeatasoinen, uutta tietoa luova sairaalaorganisaatio, jossa potilaiden tutkimus ja hoito on laadukasta, oikea-aikaista, turvallista ja asiakaslähtöistä. HUSin palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja sen sairaalat ja yksiköt tarjoavat haluttuja työpaikkoja. 
  

HUS-edellakavija_web.gif