Säännöt

HUS-kuntayhtymän rakenteesta, tehtävistä, omistussuhteista ja hallinnon keskeisistä linjauksista määrätään perussopimuksessa. Perussopimuksen linjauksia täydentävät lukuisat alemman tason asiakirjat.
 

 Sääntöjä ja ohjeita