Organisaatio

Kuntayhtymän operatiivista toimintaa johtaa  toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenan toimii johtajaylilääkäri ja tämän estyneenä ollessa konsernin hallintojohtaja tai hallituksen erikseen määräämä viranhaltija.
 
Kuntayhtymän johdon esikuntana toimii yhtymähallinto.
 
Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan yhtymähallinnon tehtävänä on vastata:
 • kuntayhtymän strategisesta johtamisesta ja talouden hallinnasta 
 • koko kuntayhtymää koskevista toimintapolitiikoista
 • työnantajatoiminnasta
 • edunvalvonnasta
 • rahoituksen järjestämisestä
 • omaisuuden hallinnasta
 • riskien hallinnasta
 • ympäristökysymyksistä huolehtimisesta
 • konserniviestinnästä
 • sisäisestä tarkastuksesta
 • lakiasioista.

 

Yhtymähallinto huolehtii hallituksen kokousasioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta.

Kuntayhtymän johtoryhmän muodostavat toimitusjohtajan alaisuudessa toimivat johtajaylilääkäri, hallintoylilääkäri, hallintojohtaja, hallintoylihoitaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja ja viestintäjohtaja, sairaanhoitoalueiden johtajat sekä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan edustaja.