Hallinto ja päätöksenteko

Kuntayhtymä muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta, jotka ovat HYKS-sairaanhoitoalue sekä  Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uusimaan sairaanhoitoalueet.  

Sairaanhoitopiirin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, joka valitsee toimikaudekseen sairaanhoitopiiriä johtavan hallituksen.
 
Kullakin sairaanhoitoalueella on valtuuston toimikaudekseen valitsema lautakunta.
HUS-alueen kuntakartta, sairaanhoitoalueet ja sairaalat. Suurempi, yksityiskohtainen versio 
 

HUSin toimielimien julkaisujärjestelmä uudistuu vaiheittain toimielin kerrallaan. Tästä johtuen esityslistoja löytyy siirtymäkauden ajalta kahdelta eri sivustolta. 

Pöytäkirjojen liitteet


Esityslistoissa ja päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon.

Hankintapäätökset julkaistaan niiden tultua julkiseksi ja viimeistään hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen (Julkisuuslaki § 621/1999, Tietoyhteiskuntakaari § 917/2014, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 1397/2016).