Yleistietoa Apotista

Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöön siirrytään kaikissa HUSin yksiköissä vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisäksi otetaan käyttöön uusi, HUSin asiakkaille suunnattu sähköisen asioinnin palvelu Maisa. Sen avulla voi hoitaa omaan terveyteen liittyviä asioita ajasta ja paikasta riippumatta. Hoitoyksiköt ottavat Maisan uusia ominaisuuksia käyttöön vaiheittain.

Uuden toimintamallin ja järjestelmän myötä potilas ja asiakastietojen kirjaaminen helpottuu ja tehostuu. Tietoa päästään myös hyödyntämään tehokkaammin, kun toimintatavat yhtenäistyvät. Uuden järjestelmän avulla perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä voidaan tiivistää ja samalla kehittää toimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi.​

Yhdenmukaisesti kirjattu potilastieto poistaa tulkinnanvaraisuutta ja mahdollistaa tiedon luotettavan vertailun. Tietojen siirtely eri järjestelmien välillä vähenee merkittävästi ja tiedonkulku tehostuu.​

Apotti-järjestelmään hoitohenkilöstö voi luoda esimerkiksi omaa työtä helpottavia vakioituja prosesseja ja mallipohjia, jolloin kirjaamiseen nyt kuluvaa aikaa vapautuu potilastyöhön.​ ​Vapaan tekstin sijasta käytetään valmiita määrämuotoista tai valikosta haettua tietoa.​​

Maailmalla lähes 500 sairaalassa käytössä olevan Epic-pohjaisen järjestelmän toimittaa HUSille Oy Apotti Ab.​ Apotin käyttäjiksi liittyvät HUSin lisäksi myös Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Tuusula ja Kerava.

HUSissa Apotti otettiin ensimmäisenä käyttöön Peijaksen sairaalassa marraskuussa 2018. Helmikuussa 2020 Apotin käyttö laajeni Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueille sekä Raaseporiin, Jorvin sairaalaan, HUS Naistentautien ja synnytyksien sekä HUS Psykiatrian tulosyksiköihin.
 
Apotti otetaan myöhemmin käyttöön Meilahden sairaala-alueella, Iho- ja allergiasairaalassa, Töölön sairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa sekä HUSin toiminnoissa Malmin, Laakson, Auroran ja Herttoniemen sairaaloissa ja Vega-talossa sekä HUS Kuvantamisessa.​