Siirry pääsisältöön

Toimintaterapia

Tarjoamme toimintaterapiapalveluita tarpeen mukaan Uudenmaan alueen erikoissairaanhoidon potilaille ja kuntoutujille sairaaloiden eri osastoilla sekä poliklinikoilla lähes kaikilla erikoisaloilla.

Sisätaudit ja kuntoutus toimintaterapia

Tavoitteenamme on edistää kykyäsi selviytyä ja osallistua mahdollisimman itsenäisesti ja laadukkaasti sinulle merkityksellisiin toimintoihin vamman tai sairauden rajoituksista huolimatta. 

Toimintaterapian keinoja voivat olla esimerkiksi arjen taitojen harjoittelu, ortoosi- ja apuvälinetarpeen arviointi ja niiden valmistus sekä asunnonmuutostöiden suunnittelu. Terapian suunnitteluun vaikuttavat muun muassa ikäsi, elämäntilanteesi ja mielenkiinnon kohteesi. Toimintaterapiaa teemme joko yksilöllisesti tai ryhmissä, tarvittaessa myös arkiympäristöissäsi.
 
Aloitamme toimintaterapian arvioimalla toiminta- ja työkykyäsi. Teemme arvioinnin haastattelun, toiminnan havainnoinnin ja testien avulla, joiden perusteella laadimme toimintaterapiasuunnitelman ja kuntoutumisen tavoitteet yhteistyössä sinun ja tarvittaessa läheistesi kanssa. Tarpeen mukaan erikoissairaanhoidon toimintaterapeutti koordinoi jatkotoimintaterapian ja joissakin tapauksissa myös seuraa kuntoutumista.

Toimintaterapia perustuu toiminnan tieteeseen. Toimintaterapiassa on keskeistä toimintaterapeutin ja potilaan välinen yhteistyö ja toiminnan terapeuttinen käyttö. Ihmisen on mahdollista vaikuttaa hyvinvointiinsa, terveyteensä ja tulevaisuuteensa oman toimintansa ja valintojensa kautta. Toimimme yhteistyössä sinun ja läheistestesi sekä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Kuntoutumistalo

TERVEYSKYLÄ.FI

Löydät lisätietoa toimintaterapiasta Terveyskylän Kuntoutumistalosta. Terveyskylä on erikoissairaanhoidon verkkopalvelu.

Tästä Kuntoutumistaloon (link to a different website)

Toimipisteet

Toimintaterapia

Hyvinkään sairaalan toimintaterapiassa tuotamme toimintaterapiapalveluja sairaalan vuodeosastoille ja poliklinikoille.

Toimintaterapeutit

Jorvin sairaalan toimintaterapiassa tuotamme toimintaterapiapalveluja sairaalan vuodeosastoille ja poliklinikoille.

Toimintaterapeutit

Peijaksen sairaalan toimintaterapeuttimme palvelevat sairaalan vuodeosastoja ja poliklinikoita.

Toimintaterapeutit

Töölön sairaalan toimintaterapiassa tuotamme toimintaterapiapalveluja sairaalan vuodeosastojen ja poliklinikoiden potilaille.