Siirry pääsisältöön

Ortopedia ja traumatologia

Hoidamme ortopediassa ja traumatologiassa pääosin luuston ja muiden tukikudosten vammoja ja sairauksia. Valtaosa erikoisalamme hoidosta perustuu leikkauksiin ja toimenpiteisiin, mutta meille kuuluu osittain myös edellä mainittujen tilojen ei-leikkauksellisten hoitojen arviointi, suunnittelu ja toteutus.

Alaamme kuuluvat usein kiireettömät tilat, kun taas traumatologiassa – eli vammojen hoitoon liittyvällä alueella – kyse on pääsääntöisesti kiireellisestä, päivystyksellisestä hoidosta. Suurin osa kaikista Suomessa tehtävistä kirurgisista toimenpiteistä kuuluu ortopedian ja traumatologian piiriin. Se on siten volyymiltaan suurin kirurgian erikoisala. 
 
Tyypillisiä ortopedian ja traumatologian erikoisalan toimenpiteitä ovat mm. nivelten tähystysavusteiset leikkaukset, tekonivelleikkaukset, raajojen murtumien ja sairauksien korjausleikkaukset sekä selkärangan alueen sairauksien ja vammojen leikkaushoidot. Ei-leikkauksellista hoitoa toteutamme erilaisilla lastoituksilla tai tukilaitteilla.

Vaativimmat potilasryhmät ja hoitomuodot

Erikoisalamme vaativimmat hoidot kytkeytyvät tapaturmissa vaikeasti vammautuneiden potilaiden akuuttiin hoitoon ja jälkihoitoon, sekä selkärangan, nivelten ja raajojen kuluma- tai muiden sairauksien pitkälle edenneiden tilojen hoitoon.

Päivystyksellinen hoito

Päivystyksellisesti hoidamme tyypillisesti tapaturmien aiheuttamia raajojen murtumia (mm. nilkka, ranne, lonkka ja olkaluu) ja muita äkillisiä ja odottamattomia tiloja, joita ovat esimerkiksi selkärangan alueen välilevyn pullistumien aiheuttamat vaikeat hermojen puristusoireet.

Töölön sairaalan tapaturma-asema on Suomen suurin traumatologinen päivystyspiste. Hoidamme tapaturma-asemalla vaativimmat traumat (mm. lantiovammat) HYKS-alueelta sekä osin myös laajemmalta.

Hoitopaikat

Tarjoamme ortopedian ja traumatologian erikoisalan toimenpiteitä HYKS-alueella Töölön, Herttoniemen, Peijaksen ja Jorvin sairaaloissa, sekä muualla HUS-alueella Hyvinkään, Lohjan, Raaseporin ja Porvoon sairaaloissa.

Olemme keskittäneet HUSin vaativimman tapaturmakirurgian lisäksi myös luukasvainten kirurgisen hoidon Hyksin Töölön sairaalaan. Tekonivelkirurgiaa leikkaamme HYKS-alueella Peijaksen sairaalaan. ​​

Toimipisteet

Ortopedian poliklinikka

Kutsumme potilaat Lohjan sairaalan ortopedian poliklinikalle lähetteen perusteella ensikäynnille, jolloin teemme kanssasi hoitosuunnitelman.