Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

HelSLI-seurantatutkimus

HelSLI-tutkimuksemme päätavoitteena on selvittää kehitykselliseen kielelliseen vaikeuteen liittyviä riski- ja suojaavia tekijöitä, kuinka ne muokkaavat kehittyviä kielellisiä valmiuksia sekä edistää tarkkoja ja tehokkaita kuntoutuskäytäntöjä.

Helsingin pitkittäinen SLI-tutkimus

Foniatrian yksikössämme on käynnissä monivuotinen seurantaprojekti, johon on kutsuttu mukaan vuosina 2013-2018 ensimmäistä kertaa arvioitaviksi tulleita alle kouluikäisiä lapsia. Seuraamme lapsia projektin ensivaiheessa kouluikään ja vuonna 2017 käynnistyvässä toisessa vaiheessa 10-vuotiaina.
 
Tutkimme projektissa kehityksellistä kielellistä vaikeutta (Developmental Language Disorder, DLD) ja kielellistä erityisvaikeutta (Specific Language Impairment, SLI) etiologisella eli aiheuttavalla, hermostollisella eli aivoihin liittyvällä ja käyttäytymisen tasolla.  
 
HelSLI koostuu viidestä osaprojektista:

  • HelSLI-geneettinen, jossa tutkitaan perimää DLD:n taustalla.
  • HelSLI-EEG, jossa tutkitaan aivojen sähköisen toiminnan piirteitä DLD:ssä.
  • HelSLI-kognitiivinen, jossa kehitetään DLD:n tietokoneistettuja arviointi- ja kuntoutusmenetelmiä. 
  • HelSLI-psykososiaalinen, jossa selvitetään, miten lapsen temperamentti ja vuorovaikutusympäristö ovat yhteydessä kielihäiriöön sekä miten DLD vaikuttaa lapsen hyvinvointiin. 
  • HelSLI-kaksikielisyys, jossa tutkitaan DLD:n erityispiirteitä, kun lapsi opettelee hallitsemaan samanaikaisesti useampaa kuin yhtä kieltä.


HelSLI-tutkimuksen päätavoitteena on selvittää kehitykselliseen kielelliseen vaikeuteen liittyviä riski- ja suojaavia tekijöitä, kuinka ne muokkaavat kehittyviä kielellisiä valmiuksia sekä edistää tarkkoja ja tehokkaita kuntoutuskäytäntöjä. Projektin puitteissa kehitämme lisäksi uusia arviointimenetelmiä, joiden myötä kielellisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen paranee.
Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.