Terveydenhuollon varmennekortin tilaaminen HUS-kuntayhtymän rekisteröintipisteistä

Väestörekisterikeskuksen myöntämän terveydenhuollon varmennekortin (VRK-kortti) voi tilata Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin rekisteröintipisteistä myös yksityisille terveydenhuollon ammattilaisille. Terveydenhuollon ammattikortin käyttäjinä on koko Valviran Terhikki-rekisteriin kuuluva terveydenhuollon ammattihenkilöstö.

HUS:n ulkopuolisten varmennekorttien tilaaminen on maksullinen palvelu. Kortin tilaaminen maksaa 58,00 € (46,77 euroa + alv 11,23 €). HUS:n rekisteröintipisteistä voi tilata vain kuvattomia kortteja. Varmennekortin tarvitseva ammattilainen varaa sopivan kalenteriajan lähimmästä rekisteröintipisteestä,  maksaa palvelumaksun ennakkoon ja tulostaa maksusta pankin tositteen. Tositteen ja henkilöllisyystodistuksen kanssa kortin tilaaminen onnistuu 15 minuutissa ja kortti toimitetaan asiakkaan kotiosoitteeseen.

 

Ohje HUS-kuntayhtymän ulkopuoliselle varmennekortin tarvitsevalle ammattilaiselle 

 

  1. Varaa kalenteriaika lähimmästä rekisteröintipisteestä osoitteesta https://vrk.ajapa.fi/th. Tarkennetut ohjeet rekisteröintipisteen valitsemisesta ja sijainnista löydät sivun vasemmasta aluevalikosta.
  2. Maksa palvelumaksu 58,00 €. Maksun saaja on HUS-konsernihallinto ja tilinumero on FI25 8000 1870 7148 63. Kirjoita maksun viestikenttään:
   VRK/ oma nimesi sekä päivämäärä ja kellonaika, jonka olet varannut ajanvarauskalenterista (kirjoita viesti muodossa: VRK/Matti Meikäläinen 31.5.2015 klo 10.30). Tulosta maksusta pankin tosite, jossa tulee näkyä pankin arkistointitunnus.

   Malli pankkitositteesta pdf-tiedostona.
  3. Saavu rekisteröintipisteeseen varattuna aikana ja todista tositteen avulla maksu rekisteröijälle. Samalla tunnistaudu voimassaolevalla henkilöllisyystodistuksella. Tositteen tai voimassaolevan henkilöllisyystodistuksen puuttuminen keskeyttää palvelutilanteen. Maksua ei palauteta.

   Ajokortti ei enää käy tunnistusvälineenä 1.1.2019 alkaen

   1.10.1990 jälkeen myönnettyä, voimassa olevaa ajokorttia voi
   käyttää tunnistusasiakirjana vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä
   haettaessa 31.12.2018 asti. Tämän ajankohdan jälkeen henkilöllisyys
   täytyy todistaa passilla tai henkilökortilla. Muutoksen taustalla on vahvaa sähköistä tunnistamista ja sähköisiä luottamuspalveluja koskeva lainsäädäntömuutos (533/2016).
   Muutos koskee kaikkia tunnistusta vaativia toimenpiteitä kuten korttihakemuksen tekeminen, PUK-/aktivointitunnuksen tilaaminen ja varakortin tilapäisvarmenteen lataaminen. Lisätietoja Väestörekisterikeskus, varmennemyynti@vrk.fi
  4. Rekisteröijä tilaa kortin sovittuun kotiosoitteeseen ja tulostaa sinulle tilausvahvistuksen.

 

Yksityissairaaloiden ammattilaisille HUS:lla on myös oma organisaatiomalli korttien tilaamiseksi palveluna. Organisaatiokohtaisella sopimuksella mahdollistuu myös terveydenhuollon henkilöstö- ja toimijakorttien tilaaminen. Organisaatiot voivat tiedusteluissaan ottaa yhteyttä HUS:n varmennekorttipalveluun sähköpostitse vrk-kortti@hus.fi.