Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Unihäiriökonsultaation läheteohje

Asiasanat:
  • unihäiriö

Ohjeet unihäiriökonsultaatioon lähettävälle yksikölle.

Läheteohje unihäiriökonsultaatioon: Ulkoiset lähetteet sähköisesti
Lähetelaatikko: HYKS Psykiatria
Sanomatunniste: PSYKIATRIA

 

Lähetteeseen kirjataan

1. Lähettävän lääkärin tiedot:
• Yhteystiedot, vastaako jatkohoidosta (jos ei, kuka on hoitava lääkäri) ja mihin konsultaatiovastaus toimitetaan

2. Potilaan perustiedot:
• Työ- ja perhetilanne, asuminen, pituus ja paino, sairaudet, ajankohtainen lääkitys, päihdekäyttö

• Viimeisimpien lab.kokeiden tulokset

3. Unihäiriön kuvaus:

• Oireiden laatu, kesto ja taajuus, sekä vaikutus toimintakykyyn

• Luettelo kaikista unettomuuden hoitoon käytetyistä lääkkeistä, käyttöjakso ja annos, hyödyt ja haitat.

• Toteutuneet lääkkeettömät hoidot ja hoitovaste

4. Kaikki aiemmat KNF-tutkimukset ja lähetteen liitteeksi niiden tulokset

• Myös tieto siitä, jos aiempia KNF tutkimuksia ei ole tehty

5. Konsultaatiokysymys

• Miksi konsultaatiota pyydetään, ja mitkä ovat potilaan odotukset

HUOM! Puutteelliset lähetteet palautetaan täydennettäväksi.

Toimipisteet

Unihäiriöpoliklinikka, Pasila

Unihäiriöpoliklinikka tarjoaa unihäiriökonsultaatioita.