Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Riippuvuuspsykiatrian läheteohje

Asiasanat:
  • riippuvuuspsykiatria

Kaikki HUS Riippuvuuspsykiatrian lähetteet (molemmat poliklinikat ja osasto 6) osoitetaan poliklinikalle (Riippuvuuspsykiatrian poliklinikka, PL 590, 00029 HUS). Katso tarvittaessa myös Apotti-ohje.

HUS Riippuvuuspsykiatrialla tehdään erityisosaamista vaativia psykiatrisia ja päihdearvioita. Tämä tarkoittaa vaativia erotusdiagnostisia arvioita silloin, kun epäillään vakavaa psykiatrista häiriötä riippuvuussairauden rinnalla, vaativia opioidikorvaushoidon tarpeen arviointeja, raskaudenaikaisia psykiatrisia tutkimuksia ja erityisosaamista vaativia vieroitushoitoja, raskaudenaikaisen tukihoidon ja opioidikorvaushoidon tarpeen arviointeja, vaativia neuropsykiatrisia tutkimuksia ja erityisen vaativia työkykyarvioita esimerkiksi silloin, kun tutkittava on terveydenhuollon ammattilainen ja hänellä on vakava päihderiippuvuus. 

Tutkimusten ja arvioiden lisäksi HUS Riippuvuuspsykiatrialla hoidetaan opioidiriippuvuutta silloin, kun tilanne vaatii erikoissairaanhoidon erityisosaamista. 

Potilasryhmät: henkilöt, jotka käyttävät merkittävissä määrin tai vakavia seurauksia aiheuttaen laittomia päihteitä tai joilla on vaikea-asteinen ja komplisoitunut lääkeriippuvuus (esim. rauhoittavat lääkkeet, kipulääkkeet) ja joilla on vaikea mielenterveyden häiriö tai sen epäily.

Pelkkä alkoholin tai kannabiksen käyttö eivät ole läheteindikaatioita muun psykiatrisen sairauden rinnallakaan. 

Laadi lähete motivaation varmistamiseksi yhteistyössä potilaan kanssa.

 

Riippuvuuspsykiatrian poliklinikka

Riippuvuuspsykiatrian poliklinikka on ensisijaisesti tutkimus- ja konsultatiivinen yksikkö, joten potilaan hoitovastuu säilyy pääsääntöisesti lähettävällä yksiköllä. Ennen lähetteen laatimista on myös mahdollisuus konsultoida Riippuvuuspsykiatrian poliklinikan hoitajaa tai lääkäriä. Tutkimusjakson päätteeksi tehdään hoitosuunnitelma, jossa arvioidaan myös tarvittava jatkohoitopaikka. 

Päivystyksellistä psykiatrista tutkimusta tai hoitoa edellyttävät potilaat on ohjattava alueen päivystykseen. Esim. akuutti itsemurhavaara ja akuutti psykoosi ovat tällaisia tilanteita.

Tavanomaisen päihdevieroitus- ja kuntoutushoidon järjestäminen kuuluu päihdehuoltoon tai perusterveydenhuoltoon. HUS Riippuvuuspsykiatria ei siis toteuta esim. alkoholin katkaisuhoitoa tai komplisoitumattoman lääke- tai huumeriippuvuuden hoitoa. 

 

Korvaushoitopoliklinikka  

Korvaushoitopoliklinikalla hoidetaan erityisosaamista vaativat korvaushoidot. Tarvittaessa työryhmää voi konsultoida korvaushoidossa olevien potilaiden erityisen haasteellisissa korvaushoito- tai lääkityskysymyksissä.

 

Osasto 6  

Jos polikliiniset tutkimukset eivät ole potilaan terveydentilan tai muun syyn vuoksi mahdollisia, voidaan tutkimukset tehdä osastolla. Osastolla tehdään vaativien erotusdiagnostisten tutkimusten lisäksi mm. vaativia opioidikorvaushoidon aloituksia. Psykoosikuntoutusta tai päihdekuntoutusta ei osastolla toteuteta, eikä myöskään pelkkiä päihdevieroitusjaksoja. Raskaana oleville on varattu kaksi potilaspaikkaa. 

 

Lähetteen sisältö  

Yhteystiedot  

  • lähettävän lääkärin nimi, organisaatio, osoite ja muut yhteystiedot, yhteyshenkilön nimi 
  • potilaan ajantasaiset yhteystiedot (tarkista, että ovat ajantasaiset)

 

Lähettämisen syy  

  • mainitse myös, onko lähete tarkoitettu jommallekummalle poliklinikalle vai osastolle 

 

Esitiedot  

  • ajankohtainen psykiatrinen ja somaattinen status, sairaudet, lääkitykset, laboratoriotutkimukset 
  • päihdeanamneesi: tiedot kaikkien päihteiden käytöstä ainakin viimeisen vuoden ajalta, tiedot vieroitus- ja hoitojaksoista, mahdollisuuksien mukaan liitteeksi loppulausunnot
  • psykiatrinen anamneesi: tiedot aiemmista psykiatrisista tutkimus- ja hoitojaksoista, mahdollisuuksien mukaan liitteeksi loppulausunto tai (neuro)psykologin tutkimuslausunto 
  • sosioekonominen tilanne, lähiverkosto (perhetyö on olennainen osa HUS Riippuvuuspsykiatrian työtä, joten tästä mahdollisuudesta on hyvä mainita potilaalle jo lähetevaiheessa)
  • neuropsykiatriselle tutkimusjaksolle lähetetystä potilaasta liitetään mukaan myös lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon asiakirjat, päiväkodin arviot, varhaiskasvatussuunnitelmat, arvio kouluvalmiudesta, koulu- ja opiskelutodistukset, HOJKS-arviot (henkilökohtainen opetus- ja koulutussuunnitelma), psykologin lausunnot, aikaisemmat psykiatriset ja neurologiset sairauskertomukset sekä mahdolliset MRI/TT-, EEG-tutkimusten lausunnot yms. (potilaan kirjallisella suostumuksella)