Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Pitkäaikaisen kivun hoidon läheteohjeet

Asiasanat:
 • lähetteet
 • kivunhoito
 • leikkaussalit, teho- ja kivunhoito

Tältä sivulta löydät läheteohjeet pitkäaikaisen kivun hoitoon HUSin alueella.

Kipupotilaiden ensisijainen hoitovastuu on perusterveydenhuollossa. Hoidon porrastuksessa noudatamme STM:n Kiireettömän hoidon yhtenäiset perusteet- ja Kipu -Käypä hoito-ohjeita.

HUS Kipuklinikka:

 • koko HUS-alueen moniammatillista arviota ja hoitoa tarvitsevat potilaat
 • takajuostestimulaation, rTMS-hoidon, työikäisen potilaan opioidilääkityksen sekä  kannabislääkityksen arvioon lähettävät potilaat koko HUS-alueelta

Hyvinkään sairaalan kipupoliklinikka:

 • Hyvinkään sairaanhoitoalueen potilaat lukuun ottamatta moniammatillista arviota tai edellä mainittuja hoitomuotoja koskevat arviot 

Ohjeita pitkäaikaisen kivun arvioimisesta ja hoidosta:

Lähetekeskus: HUS Anestesia ja kivun hoito

Lähetekeskukseen lähetetään kaikki HUS anestesiologian ja kivunhoidon piiriin kuuluvat lähetteet. Lähetekeskuksesta lähetteet ohjataan asianomaiseen yksikköön. Katso tarvittaessa myös Apotti-ohje.

Paperilähete: PL 140, 00029 HUS tai   xvihaubvgb.ynurgrxrfxhf@uhf.svif.suh@sukseketehal.otiohnuvik .     

Konsultaatiot potilaiden hoitoa ja Kipuklinikalle lähettämistä koskien: Keskuksen 094711 kautta Kipuklinikan virkanumero/seniori  ma-to 7.45-15 ja pe 7.45-14.30

Huomioi seuraavat asiat ennen kuin kirjoitat lähetteen

Hoidon porrastus ja erikoisalojen välinen työnjako

 • Noudatamme potilasvalinnassa Sosiaali- ja terveysministeriön Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet- ja Kipu Käypä hoito suositus -ohjeistuksia
 • Etiologialtaan epäselvät pitkittyneet kiputilat silloin, kun perusterveydenhuollon selvitykset eivät ole johtaneet diagnoosiin, ohjataan todennäköisimmän etiologian mukaiselle erikoisalalle.
 • Päänsärkypotilaat ohjataan neurologian pkl:lle.
 • Selkäkipupotilaat, joilla ei ole radikulaarioiretta, ohjataan fysiatrian pkl:lle.
 • Fibromyalgiaa ja jännityspäänsärkyä sairastavat potilaat hoidetaan perusterveydenhuollossa.
 • Jos potilaalla on hoitamaton psyykkinen sairaus tai päihdeongelma, tulee psykiatrinen hoito järjestää ennen Kipuklinikan konsultaatiota.
 • Kipuklinikalla ei tehdä työkykyarvioita.

Ennen Kipuklinikalle lähettämistä potilasta tulee hoitaa Kipu Käypä hoito-ohjeen mukaisesti

Moniammatilliseen arvioon lähetettävän potilaan tulee olla suostuvainen ja motivoitunut hoitoon.

 • Keskustele potilaan kanssa hänen tavoitteistaan ja odotuksistaan hoitojaksolle.
 • Pelkistä lääkitysohjeista voi konsultoida puhelimitse tai pyytää kirjallisen konsultaation.

Epäselvissä tilanteissa tai kiireellistä apua tarvitsevien potilaiden asiasta kannattaa soittaa Kipuklinikalle ennen lähetteen laatimista (virkanumeron kautta soittopyyntö seniorilääkärille).

Lähetekriteerit kipuklinikan hoitoarvioon

 1. Syöpäpotilaiden kipu
 2. Neuropaattinen kipu, jota hoitoyrityksistä huolimatta ei ole saatu hallintaan, esimerkiksi vamman tai leikkauksen jälkeinen hermovaurio tai vaikea-asteinen radikulopatia selkäsairauteen liittyen
 3. Tuore/vaikea CRPS
 4. Muu krooninen kipu, jonka etiologia on selvillä ja joka jatkuu kohtalaisena tai voimakkaana perusterveydenhuollon asianmukaisista hoitoyrityksistä huolimatta
 5. Nuoren aikuisen työkykyä heikentävä kipu, joka aiheuttaa syrjäytymisvaaran työelämästä

Lähetteen/konsultaatiopyynnön kysymyksen asettelu 

 1. kirjallinen konsultaatio lääkehoidosta tai hoitolinjasta
 2. kertakäynti hoitolinjan ohjeistamista varten, lähettävä lääkäri vastaa hoitosuunnitelman toteuttamisesta
 3. moniammatillinen arvio ja hoitosuunnitelman laatiminen, jatkohoito lähettävän lääkärin toimesta/perusterveydenhuollossa

Kiireettömässä lähetteessä edellytettävät tiedot

 • Yhteystiedot:
  lähettävän lääkärin nimi, organisaatio, osoite ja muut yhteystiedot, yhteyshenkilön nimi 
 • Potilaan ajantasaiset yhteystiedot:
  osoite ja puhelinumero (tarkista, että ovat ajantasaiset)
 • Ongelman määrittely ja kysymyksen asettelu  
 • Perussairaudet ja niiden lääkitys
 • Kipuongelma ja sen kehitys 
 • Tehdyt lisätutkimukset tuloksineen
 • Aiemmat hoitokokeilut tuloksineen
 • Kivun voimakkuus ja vaikutus toimintakykyyn
 • Tämänhetkiset kivun hoidot (lääkitys ja muut hoitomuodot)
 • Oleelliset psykososiaaliset asiat:  ammatti, työ, mahdollinen työkyvyttömyys
 • Mieliala, päihteiden käyttö
 • Kliiniset statuslöydökset ja toimintakyvyn kuvaus
 • Potilaan äidinkieli, jos muu kuin suomi tai ruotsi ja tulkin tarve

Lähetteeseen ei pidä kopioida eikä liittää erillisiä röntgenlausuntoja, laboratoriotuloksia eikä lausuntoja.

Puutteelliset lähetteet palautamme täydentämistä varten.

Toimipisteet

Kipuklinikka, Ruskeasuo

Tutkimme ja hoidamme Kipuklinikalla potilaita, jotka kärsivät pitkittyneestä kivusta tai syövän aiheuttamasta kivusta. Toimimme ajanvarauksella ja potilaat…