Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Päihdepsykiatrinen konsultaatiotiimi, Hyvinkää

Asiasanat:
  • Hyvinkää
  • psykiatria
  • päihdepsykiatria

Yhteystiedot

Päihdepsykiatrisessa konsultaatiotiimissä teemme yhteistyötä psykiatrian erikoissairaanhoidon lisäksi kuntien perusterveydenhuollon ja mielenterveys- ja päihdeyksiköiden kanssa sekä erikoissairaanhoidon somatiikan yksiköiden kanssa (mm. HALSO-työ).

 

Päihdepsykiatrisen konsultaatiotiimimme toimintaan kuuluvat:

  • psykiatriset erotusdiagnostiset tutkimukset, mukaan lukien aktiivipäihdekäyttäjien ADHD-diagnostiikka
  • systemaattiset päihdekartoitukset
  • strukturoidut päihde- ja peliriippuvuuden hoitointerventiot
  • motivoiva työskentely
  • hoitosuunnitelmiin osallistuminen yhdessä hoitavan työryhmän kanssa (mm. asianmukaisen hoitopaikan valinta, vieroitus/päihdekuntoutuksen tarve)
  • riippuvuuden lääkehoidon konsultaatiot, usein paperikonsultaatioina


Lisäksi toteuttamme päihdepsykiatrisia koulutuksia, työryhmäkonsultaatioita, case-konsultaatioita ja työnohjausta.

Ohjaaminen päihdepsykiatriseen konsultaatioon

Pyrimme tukemaan hoitoa jo olemassa olevassa hoitosuhteessa. Hoitovastuu ei siirry konsultaation yhteydessä päihdepsykiatriselle konsultaatiotiimille. Tavoitteenamme on, että ensimmäinen tapaaminen järjestetään aina oman hoitoryhmäsi kanssa (pois lukien paperikonsultaatiot) ja siinä sovimme yhdessä päihdepsykiatrisen konsultaation tavoitteet ja työskentelytavan esimerkiksi yhteiset tapaamiset ja määräaikaiset yksilöhoitointerventiot.


Päihdepsykiatrista konsultaatiota varten sinun tulee kirjata PSY-lehdelle (joko väliarvion yhteyteen tai erillisenä kohtana) konsultaatiopyyntö kysymyksenasetteluineen. Huomioitavaa on, että pelkkä päihdeongelma ilman tarkempaa kysymystä tai toivetta ei ole päihdepsykiatrisen konsultaation peruste. Kun pyyntösi on kirjattu PSY-lehdelle, se laitetaan päihdepsykiatrisen konsultaatiotiimin muistilistalle.

Yksikkökoodi 1127035 ja yksikkötunniste HYPPKT.