Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Nuorisopsykiatrisen hoidon läheteohje

Asiasanat:
  • nuorisopsykiatria

Läheteohje nuorisopsykiatriseen hoitoon.

  • Lähettävä lääkäri arvioi, onko kysymyksessä 13–17 –vuotiaan toimintakykyä alentava mielenterveyden häiriö, kohtalainen tai vakava psyykkinen oireilu tai ongelma. Avaa tästä linkki Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019  
  • Hoidon tarpeen arviointia varten tarvitaan potilaan tutkineen lääkärin puhelinnumero ja perus- palveluissa hoidosta vastaavan lääkärin yhteystiedot. Jo ennen lähetteen laatimista on mahdollisuus konsultaatioyhteistyöhön hoidon tarpeen arvioinnissa ja interventioiden suunnittelussa.
  • Kiireellisyysarvio I-III. Alla esimerkkejä kiireellisyysarviosta. Hoitoon pääsyssä noudatetaan terveydenhuoltolakia.
  • Lähetteessä tarvittavat tiedot on kirjattu liitteeseen ”Lähetteen sisältö”. Lähete palautetaan, ellei lähetearvioon tarvittavia tietoja ole käytettävissä.
  • Tarvittavat tukitoimet nuorelle ja perheelle on syytä suunnitella ja kirjata tiedoksi. Lasten- suojeluilmoitus tulee tarvittaessa olla tehty. Hoidon tarpeen arvioinnissa hyödynnetään jo olemassa olevaa verkostoa ja kertynyttä tietoa. Tarkista nuoren ja huoltajien sekä verkoston ajantasaiset yhteystiedot.
  • Kuvaa, mitä ennen lähetteen laatimista on jo tehty ja mitkä kaikki tahot ovat osallistuneet tehtyihin selvittelyihin ja interventioihin. Terveysportin Käypä hoito –suosituksista ja alueellisista palveluketjuista on usein hyötyä ”Lähetteen sisältö” –liitteen (liite 1) lisäksi.

Välitöntä, päivystyksellistä psykiatrista tutkimusta ja hoitoa edellyttävät potilaat on ohjattava alueen päivystykseen. Esimerkkejä tällaisista tiloista ovat mm. akuutti itsemurhavaara, akuutti psykoosi ja akuutti vaara ympäristölle tai vakava aggressiivisuus. Kts liite 2.

I Kiireellisyysluokka (kiireellinen hoitoon pääsy 1-7 vrk, ei päivystyksellisen hoidon tarvetta)

• vaikea-asteinen masennustila, jossa vakavaa itsetuhoisuutta tai psykoottisia oireita

• vakava psykoosiepäily

• somaattinen tai psyykkinen kriisi anoreksiassa

• seksuaali- tai muun vakavan rikoksen uhri

II-III Kiireellisyysluokka (hoidon tarpeen arvio aloitetaan 21 vrk:ssa)

• vähintään keskivaikea tunne-elämän tai käyttäytymisen häiriö, jossa tila ei ole helpottanut peruspalvelujen toimenpiteillä tai siihen liittyy päihdehäiriö

• monimuotoinen neuropsykiatrinen häiriö (johon liittyy toimintakykyä alentava mielenterveydenhäiriö)

• vakava syömishäiriö

• erikoissairaanhoitoa edellyttävä psykoterapia-arvio tai muu erityistason arvio (esim. sukupuoli- identiteettiselvittely)

• lastensuojelulain mukaiset erikoissairaanhoitoa edellyttävät arviot

Hoidon tarpeen arvio alkaa nuorisopsykiatrian poliklinikan lähetearviosta. Tutkimuksiin ja hoitoon pääsystä ilmoitetaan nuorelle ja huoltajille sekä lähettävälle taholle. Lähettävä taho huolehtii odotusaikana tarvittavan hoitokontaktin. Nuorisopsykiatrisen poliklinikan moniammatillisessa työryhmässä tehtyjen tutkimusten perusteella arvioidaan yksilöllinen hoidon tarve ja ohjataan nuori tarpeenmukaiseen jatkohoitoon. Nuoren tilanteen mukaan voidaan arvio tehdä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa myös nuoren kotona, koulussa tai lastensuojelun yksiköissä.

Läheteohjaus nuorisopsykiatrian avohoitoon

Lääkärin lähetteet ohjataan HUSin Nuorisopsykiatrian yhteiseen lähetekeskukseen. Lähetteiden arvioinnista vastaa kunkin alueen apulaisylilääkäri.

 

OVT-Lähetteet (sähkölähetteiden lähetekeskus)

Lähetekeskus: nuorisopsykiatrian yhteinen OVT-lähetelaatikko
OVT-tunnus (sanomatunniste): NUORISOPSYK 

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.