HUSin erikoistuvat lääkärit

​​HUS on Suomen suurin erikoistuvien lääkärien kouluttaja: täältä valmistuu yli 40 % Suomen erikoislääkäreistä. HUSin yli 400 dosentilla ja yli 1000:lla tohtorin tutkinnon suorittaneella erikoislääkärillä on pedagogista koulutusta, minkä ansiosta ohjaus on korkeatasoista.  Tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa järjestetty koulutus kattaa 50 lääketieteen erikoisalaa. 

Erikoistumiskoulutus antaa lääkärille valmiudet toimia alansa erikoislääkärin tehtävässä. Koulutus sisältää teoriaopintoja lääketieteellisessä tiedekunnassa ja käytännön työntekoa sairaalassa, terveyskeskuksessa ja muissa terveydenhuollon yksiköissä.

Uudistukset erikoislääkäreiden koulutuksessa


Erikoislääkärikoulutus on muutosten alla. Ensimmäisenä uudistuksena on erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintaperusteet ja –menettely, jotka astuivat voimaan 2019. Valinta tapahtuu alkupisteiden (työkokemus, tieteelliset ansiot), strukturoidun haastattelun ja koejakson perusteella. Valintamenettelyn läpäisy ei kuitenkaan vielä takaa koulutuspaikkaa, vaan HUSin hallintosäännön mukaan lääkärien koulutusvirkoihin otettavista tekee päätöksen HUSin viranhaltija. 

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan sivulta​ löytyy tärkeää tietoa opinto-oikeuden hakemisesta, erikoisalojen tutkintovaatimukset ja lokikirjat sekä koulutuspaikat. Tiedekunnan opinto-oppaat sisältävät keskeiset määräykset sekä koulutusohjelmien opetussuunnitelmat. ​
erikoistuvienkoulutuspaiva.jpg