Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Kotisynnytyksen kirjaaminen

Täältä löydät ohjeen kotona syntyneen lapsen tietojen kirjaamisesta.

kuvituskuva

Potilaan tunnistaminen

Synnyttäneen henkilöllisyyden varmistaa synnytyksen hoitanut henkilö (useimmiten kätilö) ja nämä tiedot kirjataan vastasyntyneen potilastietoihin.

Vastasyntyneen henkilötunnus ja kirjaamiskäytänteet

Suunnitellun kotisynnytyksen hoitanut rekisteröity ammattihenkilö tuo vastasyntyneen napaverinäytteen synnytyssairaalaan. Tässä yhteydessä ilmoitetaan synnyttäjän henkilötiedot, kuka ne on varmistanut ja mistä lähteestä varmistaminen on tehty. Lapselle luodaan sairaalassa väliaikainen virallinen henkilötunnus ja tällä tunnuksella avataan palvelukontakti: vain merkinnät.

Palvelukontakti mahdollistaa TSH-näytteen tilaamisen, POVA-ajanvarauksen tekemisen ja sovittujen tietojen kirjaamisen merkintänä. Ohjeet henkilötunnuksen ja palvelukontaktin luomiseen ovat olemassa Apotin tukiportaalissa ja tälläkin hetkellä käytössä synnytysyksiköissä.

Merkintään kirjataan sellaisia synnyttäjää koskevia tietoja, jotka voivat olla vastasyntyneen myöhemmän hoidon kannalta oleellisia esitietoja. Sisällössä on huomioitu Valviran edellyttämät tiedot verinäytteen syystä, näytteenottajasta ja näytteenottoajankohdasta.

Lisäksi kirjataan keneltä saatuihin tietoihin ko. tiedot perustuvat. Merkinnästä voidaan ottaa tuloste, jonka kotikätilö toimittaa perheelle. Vastasyntyneen väliaikaisen virallisen henkilötunnuksen muututtua lopulliseksi, toimitaan tietojen yhdistämisessä käytössä olevan ohjeen mukaan.

Alla merkintänä kirjattavat tiedot (kirjaamista ohjaamaan luodaan merkintäpohja).

Seuraavat tiedot perustuvat lapsen äidiltä saatuihin tietoihin. Tiedot on vastaanottanut ja äidin henkilöllisyyden varmistanut synnytyksen hoitanut kätilö. Äidin yhteystiedot kirjataan vastasyntyneen yhteystietoihin.

 • Kätilön nimi
 • Ammattirekisterinumero
 • Muu synnytyksen hoitanut henkilö
 • Monesko lapsi äidille
 • Raskausviikot
 • Äidin ABO Rh
 • Äidin sairaudet
 • Oliko raskausaikana poikkeavaa
 • Äidin lääkitys raskauden aikana
 • Lapsen syntymäaika
 • Lapsen sukupuoli
 • Apgar-pisteet
 • K-vitamiini (valmiste, annos, antotapa)
 • Yleiskuvaus syntymähetken ja adaptaatiovaiheen voinnista
 • Lapsiveden meno
 • Lapsiveden väri
 • Avautumisvaihe
 • Ponnistusvaihe

Synnytyksessä avustanut henkilö voi tehdä ilmoituksen myös erillisellä ilmoituslomakkeella.

Lakisääteiset laboratorionäytteet

Kotisynnytyksen hoitanut kätilö ottaa lapselta lakisääteistä seulontaa varten näytteen ja tuo sen sairaalaan tutkittavaksi. Vastaus katsotaan vastasyntyneelle varatulla vastaanottokäynnillä.

Kirjataan näytteenoton päivämäärä ja kellonaika (lapsen syntymäaika) ja jatkohoitosuunnitelmat: POVA-käynti sovittu: (päivämäärä, kellonaika, sairaala ja osasto, osoite, puhelinnumero).

Lastenlääkärin tarkastus

Vanhemmat tai synnytystä avustanut terveydenhuollon ammattihenkilö ottavat yhteyttä joko synnytyspäivänä tai seuraavana arkipäivänä synnytyssairaalan hoitajavastaanotolle (POVA:lle) tai vastasyntyneiden poliklinikalle (Jorvi L2AVO) ja varaavat ajan vastasyntyneen tarkastamista varten. Tarkastusaika pyritään järjestämään arkipäivänä lapsen ollessa 2–5 vuorokauden ikäinen.

Yhteystiedot:

Naistenklinikka, Osasto 52, vuorovastaava puh. 040 5959 354

Jorvin sairaala, vastasyntyneiden vastaanotto (JOL2AVO) puh. 09-471 65384

Jorvin sairaala, synnyttäneiden vastaanotto (N6B) puh. 09-471 82174

Käynnin yhteydessä tehdään seuraavat:

 • Lastenlääkäri tarkastaa lapsen.
 • Mitataan paino, ja mikäli aiempia tietoja ei ole, myös pituus ja päänympärys.
 • Tehdään saturaatioseula, mikäli sitä ei syntymän jälkeen ole tehty.
 • Arvioidaan bilirubiinipitoisuus ihomittarilla ja tarvittaessa verinäytteellä.
 • Tehdään kuulotutkimus (OAE).
 • Ohjelmoidaan aineenvaihduntaseula (VasSeu1).
 • Mikäli napa-TSH-näytettä ei ole otettu, ohjelmoidaan kilpirauhasarvot (TSH ja T4V) otettavaksi, kun lapsi on vähintään 72 tunnin ikäinen.
 • Kysytään K-vitamiinin anto.
 • Tarpeen mukaan ohjelmoidaan BCG-rokotus.

Lastenlääkäri kirjaa tietojärjestelmään (Apotti) yllä mainittujen tietojen lisäksi tiedot raskaudesta, synnytyksestä (syntymäaika ja -päivä), istukasta, Apgar-pisteistä, saturaatioseulasta ja lapsen voinnista syntymän jälkeen sekä tiedon TSH-näytteestä (kuka ottanut ja kuka toimittanut HUSLAB:iin). Lisäksi kirjataan synnytystä hoitaneen terveydenhuollon ammattihenkilön nimi ja ammattinimike sekä keneltä em. tiedot on saatu.

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.