Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Infektioidentorjuntayksikkö

Asiasanat:
  • infektio
  • infektiosairaudet

Aukioloajat ja yhteystiedot

Käyntiosoite

Mejlans tornsjukhus tillfälliga kontorsbyggnad
Paciusgatan 1
Helsingfors

1. kerros

Postiosoite

PL 340
00029 HUS
ma–pe 8.00–15.00

Infektioidentorjuntayksikkömme tehtävänä on toimia infektioidentorjunnan ja henkilöstön infektioturvallisuuden asiantuntijana sekä kehittää ja suunnitella tähän liittyviä toimenpiteitä erikoissairaanhoidossamme ja sen tukipalveluissa.  

Infektioidentorjuntayksikkö tukee yksiköitä hoitoon liittyvien infektioiden, mikrobilääkkeille vastustuskykyisten mikrobien ja epidemioiden torjunta- ja seurantatyössä. Työmme perustuu tartuntatautilain (1227/ 2016) asettamiin velvoitteisiin. Tähän liittyen suunnittelemme sekä toteutamme henkilöstölle koulutuksia sekä laadimmeinfektioidentorjuntaohjeet yksiköille.

Infektioidentorjuntaohjeet löytyvät täältä.

Teemme myös infektioiden torjuntaan liittyvää kehittämis- ja tutkimustyötä. Toiminnan tavoitteena on vähentää hoitoon liittyvien infektioiden ilmaantuvuutta HUSissa. Infektioidentorjunnan painopiste on potilasturvallisuuteen liittyvä ennaltaehkäisevä työ.  

Keskeisimmät tehtävämme ovat infektioidentorjunnan asiantuntijapalveluiden tarjoaminen potilaita hoitaville yksiköille sekä HUSin henkilöstölle. Infektioidentorjuntayksikön asiantuntijoina toimivat infektiolääkärit sekä hygieniahoitajat.