Lähiohjaajat ja erikoislääkärikouluttajat


​Jokaisella jatkokoulutusta suorittavalla lääkärillä tulee olla terveyskeskusjaksolla nimetty lähiohjaaja tai erikoislääkärikouluttaja. Vastaamme heidän pedagogisesta valmennuksestaan. Yksikön kanssa tiiviissä yhteistyössä toimivat alueelliset koulutusylilääkärit koordinoivat ja tukevat oman alueensa ohjaajia. Yksikkö ylläpitää luetteloa Hyksin erityisvastuualueen koulutusterveyskeskuksista. Koko Suomen koulutusterveyskeskuslistaa pitää yllä Tampereen yliopisto.


Ohjaaja- ja kouluttajaoikeudet

Lähiohjaajaoikeus

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja erikoislääkärikoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjakson lähiohjaaja on jatko-opiskelijalle nimetty, henkilökohtainen ohjaaja. Ohjaaja asettaa yhdessä koulutettavan kanssa koulutusjaksolle henkilökohtaiset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Ohjaaja vastaa lisäksi koulutusjaksolla osaamisen arvioinnista ja antaa koulutettavalle palautetta. Koulutussopimuksen mukaan ohjaajan tulee antaa koulutettavalle ohjausta vähintään kaksi tuntia viikossa, josta osa voi olla ryhmäohjausta.

Lähiohjaajaoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on yleislääketieteen erikoislääkäri ja suorittanut vähintään HUSin perusterveydenhuollon yksikön järjestämän Orientoituminen ohjaukseen-valmennuksen, tai muulla tavoin osoittanut pätevyytensä ohjaajana toimimiseen. Ohjaajaoikeus on määräaikainen ja voimassa viisi vuotta kerrallaan.​

Ohjaajaoikeushakemus 


Erikoislääkärikouluttajaoikeus

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttaja on erikoistuvan lääkärin nimetty, henkilökohtainen kouluttaja. Kouluttaja asettaa yhdessä erikoistuvan kanssa henkilökohtaiset koulutusjakson tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Kouluttaja vastaa lisäksi koulutusjakson aikaisesta osaamisen arvioinnista ja antaa erikoistuvalle palautetta. Koulutussopimuksen mukaan kouluttajan tulee antaa erikoistuvalle ohjausta vähintään neljä tuntia kuukaudessa, joista suurimman osan tulee olla yksilöohjausta.

Erikoislääkärikouluttajaoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on yleislääketieteen erikoislääkäri, ja joka on

- toiminut erikoislääkärinä kaksi vuotta erikoislääkäritutkinnon suorittamisen jälkeen tai omaa pitkän kliinisen kokemuksen,
- ohjannut kollegoja kahden vuoden aikana (YEK-vaiheen lääkärin ohjausta), tai jolla on ollut vastaavan ajan muita koulutus- ja opetustehtäviä, ja
- hankkinut lääkärikouluttajan erityispätevyyden tai viimeisten viiden vuoden aikana osallistunut pedagogiseen koulutukseen tai valmennukseen vähintään 30 tuntia. Kouluttajaoikeus on määräaikainen ja voimassa viisi vuotta kerrallaan.​

Kouluttajaoikeushakemus​​​


Helsingin yliopiston yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajat ja lähiohjaajat tietokannan informointi 2019​


Valmennukset

Kaikki ilmoittautumiset ja tiedustelut koulutusylilääkäri Merja Laineelle​ tai erikoissuunnittelija Maija Hartikaiselle.


Orientoituminen ohjaukseen -valmennus

Päivän kestoinen valmennus on tarkoitettu YEK-vaiheen ja 9 kk:n terveyskeskusjakson ohjaustyötä aloitteleville yleislääketieteen erikoislääkäreille. Valmennus sopii erityisesti sellaisille, joille ei ole kertynyt kovin paljon kokemusta tai tietämystä aikuisen oppimisesta tai kollegojen ohjauksesta. Päivän aikana paneudutaan mm. ohjaajan taitoihin, aikuisen oppimisen perusteisiin sekä palautekeskustelun käymiseen. 

Keävtlukukauden 2020 Orientoituminen ohjaukseen -valmennukset pidetään 15.1. ja 6.5.2020 Helsingissä. Valmennuspäivät ovat samansisältöisiä.


Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajan valmennus

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajan valmennus on tarkoitettu henkilökohtaisiksi yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajiksi haluaville. Valmennukseen osallistuvan tulee olla yleislääketieteen erikoislääkäri. Etusijalla ovat ne henkilöt, jotka ovat: 

- käyneet HUSin perusterveydenhuollon yksikön Orientoituminen ohjaukseen -valmennuksen
- tehneet YEK-vaiheen tai 9 kk terveyskeskusjakson ohjausta vähintään yhden vuoden
- työskentelevät Hyksin erityisvastuualueen koulutusterveyskeskuksissa vastaanottotyössä.


Valmennuksen kesto on yhteensä noin 70 tuntia, joka koostuu kahdesta yhden ja kahdesta kahden päivän mittaisesta lähiopetusjaksosta sekä käytännönläheisistä välitehtävistä.

Valmennuksen teemoja ovat:

  • Aikuisen oppiminen, oppimistyylit, oma kehittymissuunnitelma
  • Ohjaustilanteiden suunnittelu ja erilaiset oppimisnäkemykset
  • Dialogisuus, vuorovaikutus, erilaiset oppivat ryhmät
  • Ohjaamisen ja oppimisen arviointi, palaute

 


Ohjaajien ja kouluttajien koulutuspäivä

Järjestämme keväisin koulutuspäivän, joka on tarkoitettu kaikille alueemme ohjaaja- ja kouluttajalääkäreille.


Konkarien koulutuspäivät

Ohjaaja- ja kouluttajavalmennuksemme (aik. perus- tai syventävä valmennus, nyk. yleislääketieteen lääkärikouluttajan valmennus) läpikäyneet konkariohjaajat, kokoontuvat kerran vuodessa konkareiden koulutuspäiville. Tavoitteena on ohjaustaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen, kokemusten jakaminen ja verkostoituminen.​​ ​

Sivun kuva: Marita Räsänen​​

​ 

 

 Työvälineitä ohjaukseen