Koulutusterveyskeskukset

​HUS ja Helsingin yliopisto ovat tehneet Hyksin erityisvastuualueen terveyskeskusten kanssa koulutussopimuksia. Sopimusterveyskeskuksia on yhteensä 25. Yleislääketieteen erityiskoulutusvaiheen ja erikoislääkärikoulutuksen terveyskeskusjakson lähiohjaajia on noin 80 ja yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajia noin 130. Erikoislääkärikouluttaja-oikeuteen sisältyy myös lähiohjaajaoikeus.

Sopimusten ja Helsingin yliopiston määräysten mukaan terveyskeskusten tulee täyttää muun muassa seuraavat kriteerit:

  • Terveyskeskuksessa on nimetty koulutusvastaava tai terveyskeskuksen ylilääkäri hoitaa tätä roolia.
  • Terveyskeskuksen koulutusvastaava nimittää jokaiselle koulutusta suorittavalle lääkärille henkilökohtaisen lähiohjaajan tai erikoislääkärikouluttajan, jonka tulee työskennellä samassa toimipaikassa jatko-opiskelijan kanssa.
  • Ohjaukselle on työjärjestyksessä varattu riittävästi aikaa.
  • Terveyskeskuksessa on varmistettu riittävä osaaminen kunnan vastuulla olevan kansanterveystyön sekä kunnan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon yhteistyöstä.
  • Terveyskeskuksessa työskentely sisältää keskeiset perusterveydenhuollon tehtävät.
  • Terveyskeskuksessa on järjestettävä toimipaikkakoulutusta vähintään 100 tuntia vuodessa, josta osa tulee olla moniammatillista ja koulutettavilla tulee olla oikeus osallistua tähän koulutukseen.
  • Koulutettavalla tulee olla mahdollisuus osallistua vähintään päivä kuukaudessa toimipaikan ulkopuoliseen koulutukseen.
 

Terveysasemat oppimisympäristöinä 2018


Selvitimme yhdessä Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston kanssa miten lääkärien jatkokoulutus on järjestetty Hyksin erityisvastuualueen koulutusterveyskeskuksissa. Lähetimme lokakuussa 2018 sähköisen kyselyn terveyskeskusten ja -asemien lääkärijohtajille, erikoislääkärikouluttajina ja lähiohjaajina toimiville lääkäreille sekä terveysasemilla koulutusjaksoa suorittaville jatko-opiskelijoille. Kyselyjen sisällöt perustuivat pääosin koulutussopimukseen.

 

Kyselyiden tulokset on koottu yhteen alla olevaan taulukkoon. Pisteyttämisen perusteet löytyvät alta. 

Lisätietoja​


Terveysasemat oppimisympäristöinä 2018 -kyselyn tulokset

Jatko-opiskelijoiden vastausten pisteytyskriteerit

Erikoislääkärikouluttajien ja lähiohjaajien vastausten pisteytyskriteerit

Ylilääkärien vastausten pistetytyskriteerit​