Jatkokoulutuksen eri vaiheet


Perusterveydenhuollon yksikön yleislääketieteen tiimi tukee ja koordinoi terveyskeskuksissa tapahtuvaa lääkärien ammatillista jatkokoulutusta yhdessä Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston kanssa. Yleislääketieteen tiimin toiminta-alueena on koko Hyksin erityisvastuualue.


Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) ja erikoislääkärikoulutukseen sisältyvä yhdeksän kuukauden terveyskeskusjakso
 

Kaikkien erikoisalojen erikoislääkäritutkintoon ja yleislääketieteen erityiskoulutukseen sisältyy vähintään yhdeksän kuukauden terveyskeskusjakso.

Terveyskeskusjakson tarkoituksena on, että koulutusta suorittava lääkäri saa käsityksen perusterveydenhuollon merkityksestä terveydenhuollossa ja eri erikoisalojen potilaiden hoidossa.

Tavoitteena on, että jakson jälkeen jatko‐opiskelija
 • ​osaa toimia vastaanottotilanteessa ja on oppinut ajankäytön hallintaa
 • osaa laatia kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman
 • ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen potilaan kohtaamisessa
 • tunnistaa perusterveydenhuollolle ominaisia diagnostisia strategioita sekä keskeisiä tutkimus‐ ja hoitomahdollisuuksia
 • tuntee keskeisten kansanterveysongelmien ehkäisy‐ ja hoitokeinoja
 • tunnistaa oman osaamisensa rajat
 • kykenee käyttämään tietolähteitä hoitopäätösten tukena
 • osaa toimia tiimin jäsenenä
 • kykenee ottamaan vastuun päätöksistään, tunnistaa hoitopäätösten vaikutuksia, kustannuksia ja muita seurauksia
 • tunnistaa kuntoutuksen osaksi hoitoa
 • tuntee sosiaali‐ ja terveydenhuollon organisaatioiden toimintaa ja hoidon porrastusta
 • ymmärtää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteistyön
merkityksen.


Terveyskeskusjakson aikana ohjaaja ja ohjattava käyttävät yhdessä lokikirjaa. Lokikirjan tarkoituksena on auttaa jatko-opiskelijaa asettamaan itselleen oppimistavoitteita jaksolle ja seuraamaan niiden toteutumista. Lokikirjan käyttö on edellytys terveyskeskusjakson hyväksymiselle opintosuoritukseksi.

Yleislääketieteen erityiskoulutukseen kuuluu lisäksi pakollisena 16 tunnin teoreettinen hallinnon- ja sosiaaliturvan koulutus.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja erikoislääkärikoulutuksen terveyskeskusjakson vastuuyksikkönä toimii Helsingin yliopistossa kliinisen laitoksen yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto. Lisätietoja jakson suorittamiseksi löytyy yleislääketieteen oppialan internetsivuilta. Koulutusten vastuuprofessorina toimii ja palvelut hyväksyy professori Kaisu Pitkälä.


 

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus


Yleislääketiede on suurin lääketieteen erikoisala ja Suomen kaikista työikäisistä erikoislääkäreistä noin 20 prosenttia on yleislääketieteen erikoislääkäreitä.
 
Järjestämme yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille aloitusseminaareja ja teemakoulutuksia. Lisätiedot sekä aloitusseminaarien ja teemakoulutusten aikataulut löytyvät Erikoistuvien koulutukset- sivuilta. Työpajojen vastuuhenkilö on koulutusylilääkäri Annika Franzén​.
 
Yleislääketieteeseen erikoistuville ja ohjaajille tarkoitettu Yleportfolio on julkaistu Helsingin yliopiston Moodle-oppimisympäristössä. Ohjeiden ja päivitettyjen tavoitteiden lisäksi Yleportfolio sisältää runsaasti vinkkejä ja työvälineitä sekä opiskeluun, ohjaukseen että arviointiin. Jaamme erikoislääkärikouluttajillemme Yleportfolion käyttöä varten ns. kevyttunnuksia.
Ota yhteyttä tunnusten saamiseksi.

Helsingin yliopistossa yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilönä toimii Lena Thorn​.
​​​​